/zpráva ze 41. jednání Rady hl. m. Prahy 8. října 2013/

„Přírodní památka Petřín je navrhována z důvodu zajištění příznivého stavu této lokality pro ochranu roháče obecného a jeho biotopy. I na něj se tak vztahuje ochrana, jelikož se se jedná o evropsky významný druh, který je zároveň na Červeném seznamu ČR,“ dodal radní Lukáš Manhart.

Přírodní památka Petřín navazuje na ochranu, která byla v místě horní části Petřína zajišťována již od roku 1998, jako chráněný přírodní výtvor Petřínské skalky (později přírodní památka).