„Nově budou do centra města smět jen ty nejekologičtější nákladní automobily. Plníme tak klimatický závazek a v rámci celosvětového trendu chceme snižovat zátěž centra města a ochránit Pražany před emisemi a hlukem,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Cílem rozhodnutí je přispět ke snížení negativního vlivu nákladní dopravy na kvalitu ovzduší v hlavním městě. Výjimku pro vjezd do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t a 3,5 t tak od 1. července 2022 nově získají pouze nákladní vozidla, která splňují emisní normu EURO 6 a vyšší.

Dosud přitom stačilo, aby nákladní automobily splňovaly emisní normu EURO 4. Lze tedy očekávat, že po úpravě pravidel se sníží emise z provozu nezbytně nutné nákladní dopravy v centru Prahy.

Emisní norma EURO 6 se stala pro výrobce závaznou již v roce 2013. Provozovatelé nákladní dopravy by tak neměli mít problémy s nutností pořizovat nová vozidla vzhledem k dostatku času a přirozené ou obnovu jejich vozových parků.

Souhlas k vjezdu nákladních automobilů do zón zákazu vjezdu nákladních vozidel uděluje na základě speciální žádosti odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejvýše na dobu jednoho roku. Především se jedná o vozidla zajišťující svoz komunálního odpadu, likvidaci havárií inženýrských sítí, přepravu stavebního materiálu nebo třeba zásobování čerstvým pečivem. Úřad vydává i krátkodobé souhlasy, které se nejčastěji udělují pro případy menších montážních a stavebních prací, stěhování nebo například pro zajištění jednorázových kulturních akcí.

Magistrát hlavního města Prahy kvůli zhoršení kvality života obyvatel reguluje nákladní dopravu v centru už od 90. letech minulého století. Nejprve v roce 1993 vznikla zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t, která se nachází na území ohraničeném na severu Vltavou v oblasti Bubenče, na západě ulicí Jugoslávských partyzánů a Městským okruhem, na jihu Jižní spojkou a na východě ulicemi Michelskou, Francouzskou, Italskou a Severojižní magistrálou k Výstavišti.

V návaznosti na toto opatření byla v roce 1999 zřízena i zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t a autobusů. Její území zahrnuje oblast historického centra Prahy přibližně v rozsahu Pražské památkové rezervace. Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t platí v době od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00, zákaz vjezdu autobusů je bez časového omezení.