Při správném třídění elektroodpadu se spotřebiče dostanou k recyklaci, při níž se opětovně využije až 80 % všech materiálů. Navíc díky odbornému zacházení se neuvolňují škodlivé látky, jako je např. rtuť a olovo. Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve směsném odpadu a na skládkách.

„Městu navíc odpadají úkony a náklady spojené se sběrem, svozem a recyklací elektroodpadu. Už teď je zřejmé, že se přitom jedná o službu, která lidem chyběla,“ míní první náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a životní prostředí Karel Březina. „Věřím v úspěšnost tohoto projektu a doufám, že bude možné  nainstalovat další kontejnery a možnost třídit elektro tak dostane větší počet Pražanů,“ dodal  Březina.

Podobné kontejnery nejsou podle společnosti Asekol nikde v Evropě. V ČR je jich zatím 1400 a jejich prostřednictvím se podařilo sebrat již přes 235 tun elektroodpadu. Vhazovat do červených kontejnerů mohou lidé baterie a drobná elektrozařízení, jako například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně. Nepatří do nich naopak televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké domácí spotřebiče. 

Ve firmách, institucích, sběrných dvorech, v prodejnách a servisech elektro mohou Pražané odevzdávat staré spotřebiče do tzv. E-boxů a nově i do červených kontejnerů. Celkem je v Praze k dispozici 499 míst. Další sběrné nádoby jsou umístěny ve školách zapojených do projektu Recyklohraní.

Přehled míst instalace červených kontejnerů:

Městská část

Umístění

PRAHA 1 Žitná 653/21
LETŇANY

Tupolevova 477

Malkovského 583

ĎÁBLICE

Kokořínská 273/51

Hřenská (proti samoobsluze)

Buližníkova X Poděbradova

ČAKOVICE

Schoellerova (u hřbitova)

Otavská před č. p. 621

Bělomlýnská

Homolová 565 (u sběrného dvora MČ)

KBELY

Svijanská x Semilská

Hornopočernická

Martinická  990/9

SATALICE

Za Novákovou zahradou 321/2

K Radonicům x Nouzová 3

PROSEK

Jablonecká (u Delvity)

Vysočanská 240/107

HORNÍ POČERNICE Mezilesí (u nákupního střediska PLUS)
PRAHA 21 Hulická – MÚ
KOLODĚJE V Lipách (vedle samoobsluhy)
HORNÍ MĚCHOLUPY Boloňská 303 (u budovy úřadu MČ)
MODŘANY Československého exilu 8

 

 

V Praze 9. 8. 2011

               


Ing. Karel Březina – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti dopravy a informatiky, dočasně mu byla svěřena oblast životního prostředí. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním, neurčí-li primátor jiného náměstka.