Na začátku června letošního roku Prahu po jedenácti letech znovu postihly ničivé povodně. Jejich dopad tentokrát sice nebyl tak katastrofální jako v roce 2002, přesto si živel vyžádal oběti na životech a jen v hlavním městě napáchal škody převyšující 4 miliardy korun. Nejvíce přitom poničil kanalizační síť, infrastrukturu, historické objekty, životní prostředí a bytové i rodinné domy.

Povodeň nejenom prověřila kvalitu postupně budovaných protipovodňových opatření, ale zejména znovu potvrdila sounáležitost, spolupráci a profesionalitu lidí, kteří se na ochraně Prahy a jejich obyvatel podíleli,“ řekl 1. náměstek primátora hl. města Prahy Jiří Vávra, který převzal nad výstavou záštitu.

Na výstavě s hlavním městem spolupracuje společnost Člověk v tísni, která ještě během záplav vyhlásila veřejnou sbírku SOS Povodně 2013. Přispět na ni mohou nyní i návštěvníci výstavy odesláním dárcovské zprávy v hodnotě třiceti korun ze svého mobilního přístroje. Člověk v tísni vybrané finanční prostředky rozdělí do zasažených oblastí.

 „Stovkám rodin povodeň poškodila či přímo zničila jejich bydlení a naším cílem je       pomoci těm nejhůře postiženým. Budeme přispívat především na nákup vybavení bytů či rekonstrukce domů. V nejtěžších případech, kdy je nutná demolice, chceme přispět na vybudování nového domu. Pomoc budeme poskytovat vždy na konkrétní plány,“ uvedl ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek.

Výstava Povodně 2013 potrvá na pražské Kampě až do konce září a na začátku školního roku bude doplněna besedou s odborníky určenou pro veřejnost.

Příloha: