Rada a Zastupitelstvo hlavního města Praha rozhodly v dubnu loňského roku o veřejné zakázce na zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení, osvětlení historických budov a dalších významných objektů a architektonických prvků, veřejných a věžních hodin, elektrických přípojek městského mobiliáře, přisvětlení přechodů a vánočního osvětlení Prahy po dobu deseti let. Zadávací řízení bylo vypsáno v červnu 2013.

Nabídku podalo devět uchazečů. Hodnotící komise doporučila z důvodu nesplnění zákonných požadavků a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách vyloučit dva uchazeče, protože jedna nabídka neobsahovala všechny potřebné dokumenty a druhá obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, přičemž zdůvodnění uchazeče bylo shledáno neopodstatněným.

Vyloučení uchazeči podali námitky k ÚOHS. Hrozilo, že rozhodnutí ÚOHS nepadne do konce roku 2013 a zároveň končila původní smlouva na správnou veřejného osvětlení, kterou dosud zajišťovala firma ELTODO–CITELUM, s.r.o. Praha by tak zůstala bez veřejného osvětlení. Proto se vedení města rozhodlo do rozhodnutí ÚHOS vítěze nevybírat a vypsalo operativně nové zadávací řízení na dobu jednoho roku, tj. po předpokládanou dobu, než rozhodne ÚOHS a skončí případné další spory o vítěze veřejné soutěže. V časové tísni proběhlo řízení v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, kdy ELTODO-CITELUM, s.r.o., zajistí služby osvětlení až do doby uzavření smlouvy s vítězem původně vyhlášené a nedokončené veřejné zakázky.

O podání vyřazených kandidátů (sdružení firem pod vedením ID Stavby group, s.r.o. (IDS) a ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.) rozhodl v přezkumném řízení ÚOHS dne 28. 4. 2014 a v tuto chvíli běží patnáctidenní lhůta na odvolání. ÚOHS v obou případech zrušil rozhodnutí o vyloučení těchto uchazečů a řízení tak bude pokračovat dále i s nimi.

Rozhodnutím ÚOHS nedošlo k žádné škodě uchazečů ani Prahy. Městu nebyla ani uložena žádná sankce. ÚOHS svým rozhodnutím postavil do jasné situace dva uchazeče, jejichž nabídky byly na hraně zákona a kdy nebylo jisté, zda uchazeči nebo Praha posupovali správně podle zákona. Řízení tak může pokračovat dále.

Pro město je velmi důležité, že mu není vytýkáno posouzení nabídkové ceny v případě IDS jako mimořádně nízké. ÚOHS konzistentně tvrdí, že toto věcné rozhodnutí je dále v naší výhradní pravomoci. Úřad zpochybňuje jen formální proces, jakým toto posouzení učinila hodnotící komise,“ konstatovala k rozhodnutí ÚOHS radní hl. m. Prahy Eva Vorlíčková. „Je to důležité rozhodnutí i proto, že institut mimořádně nízké nabídkové ceny je často jedinou možností jak se bránit proti podstřelování cen v zadávacích řízeních. Proces posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, samozřejmě, zopakujeme. Cena, kterou nabízí sdružení IDS, je totiž poloviční, než kterou nabídli ostatní uchazeči a než je předpokládaná cena zakázky. Pokládám naše pochybnosti o nabídnuté ceně stále za opodstatněné,“ dodala radní Vorlíčková.

Město vítá i rozhodnutí ÚHOS ve věci ELTODO OSVETLENIE. Jde o nově judikovaný názor ÚOHS ve věci poskytování jistot v zadávacích řízeních. Dosud neexistoval jednotný právní názor, jak postupovat v případě, kdy uchazeč v nabídce neposkytl jistotu po celou dobu zadávací lhůty s tím, že svou nabídku může posléze doplnit další jistinou. Posouzení této hraniční situace jako chybné je precedentním rozhodnutím pro proces výběrů dodavatelů v celé České republice. Město vyloučilo uchazeče z předběžné opatrnosti a v konečném důsledku nevznikla újma ani městu ani uchazeči, který bude vrácen do hodnocení stále běžícího zadávacího řízení.

O dalším postupu rozhodne Praha po vypršení lhůty pro odvolání. „Město se zřejmě odvolávat nebude, protože rozhodnutí ÚOHS je pro něj z věcné stránky přínosné. Umožňuje totiž dokončit výběrové řízení na správu veřejného osvětlení a tím správu osvětlení v Praze zlevnit a zefektivnit,“ uzavřela radní Eva Vorlíčková.