Od 31. května 2017 začnou platit restrikce spojené se začátkem platnosti tzv. protikuřáckého zákona. Mimo jiné se nesmí od tohoto data kouřit v uzavřených prostorách restaurací, barů a hospod. Kuřáci nepochybně budou chodit kouřit na ulice, kde by se podle zkušeností ze zahraničí mohly začít ve větší míře objevovat nedopalky. Takovou situaci řešili po zavedení zákazu kouření v uzavřených prostorách např. v Paříži a Londýně, kde začali udělovat za odhození nedopalků vysoké pokuty a zároveň začali informovat občany o škodlivosti nedopalků.

„Je důležité se v rámci začátku platnosti tzv. protikuřáckého zákona zaměřit i na čistotu životního prostředí. Cigaretový nedopalek není jen nepořádek na zemi, ale jeho obsah kontaminuje přírodu jedovatými látkami, což si málokdo uvědomuje. Právě na to má naše kampaň Chceme čisté město upozornit,“ uvedla k problematice nedopalků radní pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Vzhledem k počtu a popularitě restaurací a barů v centru metropole se kampaň zaměřuje především na Staré Město. Týmy budou působit na čtyřech vytipovaných místech: na náměstí mezi ulicemi V Kolkovně, Vězeňská a Široká; na náměstí Republiky; na Staroměstském náměstí a mezi ulicemi 28. října, Na Můstku a Na Příkopě. Kampaň se zaměřuje především na edukaci. Již dnes od 12 do 17 hodin se v Praze 1 budou pohybovat kontaktní týmy, které budou nabízet letáky s několika stručnými fakty:

  1. Cigaretové nedopalky tvoří téměř třetinu světového odpadu a v přírodě se rozkládají až patnáct let.
  2. Jedním ze zásadních nebezpečí spojených s nedopalky na ulicích je jejich možná konzumace malými dětmi nebo zvířaty.
  3. Nedopalky obsahují několik tisíc chemických látek, např. jedovatý arsen, rakovinotvorný dehet, radioaktivní polonium atd.

Kampaň také upozorňuje na výši pokut za odhození nedopalku nebo nedodržení zákazu kouření, což může být v obou případech až pět tisíc korun. Dle nového zákona se nesmí kouřit ani na nekrytých zastávkách a nástupištích MHD, což letáky rovněž připomínají.

Součástí kampaně jsou i tzv. mobilní popelníky, které týmy nabídnou zájemcům bezplatně. V obalu na cigaretovou krabičku je zabudován popelník, do kterého lze nedopalek dočasně uložit v případě, že v blízkosti není žádný popelník nebo odpadkový koš.

„Na městskou část Praha 1 dopadnou negativní následky tzv. protikuřáckého zákona zřejmě nejsilněji. Snažíme se proto nejen apelovat na kuřáky pomocí letáků, ale zároveň jsme s Magistrátem hlavního města Prahy připravili i plakáty do provozoven, ve kterých žádáme kuřáky o dodržování klidu a čistoty na ulicích,“ popsal radní hl. m. Prahy Daniel Hodek, který jako zástupce starosty městské části Praha 1 má v kompetenci oblast životního prostředí.

Praha 1 také připravila s Magistrátem hl. m. Prahy letáky do schránek svých občanů, ve kterých je informuje o připravovaných opatřeních. Na čistotu a klid v ulicích dohlížejí v těch nejfrekventovanějších časech tzv. antikonfliktní týmy.

Kampaň Chceme čisté město je zaměřena jak na české návštěvníky a obyvatele centra metropole, tak i na zahraniční turisty. Materiály jsou proto připraveny dvojjazyčně, a to česky a anglicky.