„První setkání bylo informační, abychom si řekli, jak momentálně školské rady na úrovni škol, které hlavní město zřizuje, fungují. Byl to první výkop, abychom zjistili, jak se zástupci škol v roli členů, předsedů a předsedkyň cítí a jakými nástroji my, jako zřizovatel, můžeme pomoci. Na základě podnětů pak začneme dávat dohromady plán, jak by Praha mohla tyto školské rady podpořit, aby se jim lépe pracovalo. V současné době se nacházíme ve velmi nepříjemné situaci, veškerá setkání probíhají online. Tímto naším malým projektem chceme vytvořit formu kontinuální komunikace, metodické podpory a síťování v online formě,” uvedl radní Vít Šimral.

Jednotliví členové před samotným setkáním obdrželi dotazník, jehož cílem bylo zjištění potřeb a doporučení. „Hlavní otázkou bylo zjistit, co oceňují členové na práci školské rady v jejich škole a co by pomohlo v rozvoji jejich práce. Já sám jsem dlouhodobým členem školských rad a snažím se být v tomto směru aktivní, proto oceňuji podporu jejich fungování ze strany hlavního města. Dotazník vyplnilo více než čtyřicet předsedů a sběr dat bude i nadále pokračovat,” sdělil Petr Chaluš, metodik podpory školských rad. Výsledky dotazníkového šetření budou sdíleny mezi jednotlivé členy rad a následně nápomocné při nastavení správné podpory.

V samotném závěru zbyl i prostor pro diskuzi nad otázkami týkajícími se například aktivizace rodičovské komunity, voleb do školských rad, jednacího řádu, výročních zpráv, strategie rozvoje školy nebo školské rady v době pandemie.