Praha pomocí různých programů nabídne například možnost odpuštění povinností, udílení výjimek a nemateriální podporu provozovatelům malých a středních podniků, jejichž chod či existence jsou ohroženy opatřeními proti šíření pandemie nového typu koronaviru. Podnikatelé mohou požádat o pomoc skrze kontaktní formulář.

Zájemce o čerpání finančních prostředků v programu COVID PRAHA zpracuje žádost o úvěr u běžné banky. Bankéři následně sdělí, že má zájem o podporu v rámci programu COVID PRAHA a dále postupuje dle instrukcí bankéře, tedy vyplní žádost o úvěr a dodá další potřebné doklady nutné k vyřízení úvěru. Následuje vyhodnocení žádosti o úvěr u běžné banky a vyplnění formuláře ČMZRB ve spolupráci s jeho bankéřem.

„Podnikatelé mohou žádat o úvěr až 15 milionů korun. Samotný úvěr pak poskytují spolupracující komerční banky a záruku Českomoravská záruční a rozvojová banka. Současně se zárukou je možné žádat i o finanční příspěvek na úhradu úroků plynoucích z poskytnutého úvěru. Na záruky a finanční příspěvky na úroky je připraveno celkem 600 milionů korun,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Z programu COVID PRAHA bude možné financovat náklady na mzdy a na energie, platby za nájemné, hradit dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancovávat pohledávky a pořizovat zásoby a další drobný majetek. Veškeré informace o výzvě v rámci programu COVID Praha naleznou žadatelé již nyní na stránkách www.cmzrb.cz.

Vládní opatření zavedená proti šíření koronaviru způsobují podnikatelům nemalé ztráty. Pražský magistrát se proto rozhodl v rámci svých pravomocí nabídnout pomocnou ruku. Jedná se o takový způsob pomoci, který může magistrát udělat pomocí vlastních sil a který tedy může rychle uvést do chodu. Lze předpokládat, že podnikatelé budou žádat o odpuštění různých povinností a udílení výjimek, finanční pomoc a případně i odpuštění nájmu firmě sídlící v prostorách vlastněných městem v případě, že chod či existence takového podniku je kvůli současným vládním nařízením ohrožena. Magistrát je na tyto žádosti připraven a bude následně jejich oprávněnost ověřovat.

„Pandemie a opatření proti ní negativně zasáhly životy nás všech, drobní podnikatelé ale patří mezi ekonomicky nejohroženější skupinu. Nyní mnozí z nich na své náklady solidárně shání ochranné prostředky nebo pro seniory zajišťují obědy - brzy ale budou potřebovat sami pomoc. Proto si nyní od Prahy zaslouží nejen poděkování, ale i balíček podpůrných opatření, který město udrží v chodu i po tom, co se současná vlna pandemie přežene,“ uvádí k aktuální situaci radní Vít Šimral.

K tomu radní Šimral dodává: „Na webu Podnikatelského a inovačního centra Prahy jsme pro podnikatele spustili podstránku, na které soustředíme všechny důležité informace. Jsou tam tedy nejen důležité aktuality a nejnovější výstupy, ale také kontaktní formulář, do kterého může každý malý a střední podnikatel působící v Praze a dotčený vládními opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru popsat svůj problém a požádat magistrát o pomoc.“

Hlavní město na webu http://podnikani.praha.eu bude také zjišťovat, co by podnikatelům v této nelehké situaci nejvíce pomohlo. Stačí tak, když podnikatel vyplní formulář na webu a sdělí tak pracovníkům magistrátu své potřeby. Po týdnu se budou všechny žádosti vyhodnocovat, a ty, které budou relevantní, bude vedení magistrátu následně schvalovat a nabízet i ostatním.

Veškeré informace i formulář pro zaslání požadavku naleznete na http://podnikani.praha.eu.