„Toto cvičení považuji za velmi důležité. Protipovodňová opatření připravená pro tuto rozvojovou oblast, která v poslední době ožila novou výstavbou, je třeba v praxi vyzkoušet. Ověřit, co v dané situaci stanovuje Povodňový plán hlavního města Prahy - počínaje logistikou přes vlastní výstavbu mobilních i těžkých zábran až po jejich demontáž a odvoz. Zjistit počty techniky i sil, prověřit koordinaci činnosti jednotlivých složek. A především se ujistit, že i obyvatelé v nově zastavěných lokalitách na území Městské části Praha 7 jsou proti případné povodni chráněni,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Cvičení „Holešovice 2011“ bude oficiálně zahájeno v 7.00 hodin 1. října 2011. Prostor cvičení zahrnuje levý břeh Vltavy – od Libeňského mostu až ke Stromovce. Časový harmonogram ukázky s podrobnostmi, včetně orientační mapky, je uveden v příloze této tiskové zprávy.

Hlavní body programu cvičení:

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda bude přítomen na místě cvičení od 10.30 hodin. Výchozím místem pro seznámení se stavbou protipovodňových hrazení bude podjezd ulice Partyzánská. Po úvodním slově primátora Svobody budou následovat ukázky výstavby protipovodňových hrazení a informace o protipovodňové ochraně hl. m. Prahy.

V 11.30 hodin se bude konat na parkovišti před Státní plavební správou tisková konference za účasti primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody a ředitele odboru krizového řízení MHMP Petra Berana.

Další ukázky mohou média shlédnout po dohodě s odborem komunikace MHMP a odborem krizového řízení MHMP (informace na místě od 7.00 hodin). 

Vzhledem k rozsahu cvičení jsou nutná i dopravně-bezpečnostní opatření v dotčené oblasti Prahy. Informace o nich uvádíme v příloze této tiskové zprávy.

Přílohy:

  1. Informace o cvičení
  2. Program – ukázky pro média
  3. Mapa ukázek
  4. Úseky výstavby
  5. Dopravní opatření
  6. Organizační zajištění pro média