Elektronický formulář, který je od začátku června dostupný na webovém portálu Praha.eu, značně zjednoduší práci lidem, kteří chtějí o záštitu požádat. Dříve podané žádosti totiž často neobsahovaly potřebné náležitosti a celý proces se kvůli tomu mohl protáhnout. Díky formuláři ubyde také přebytečné papírování. „Jsem rád, že jsme učinili první krok v digitalizaci úřadu, který značně zjednoduší celý proces žádosti o záštitu jak pro občany, tak pro úředníky. Počítáme také s tím, že nám tento projekt pomůže v praxi odhalit možná úskalí budoucí digitalizace dalších procesů,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Písemné žádosti o primátorskou záštitu budou na Magistrátu hl. m. Prahy přijímány ještě do konce srpna 2019, žadatelé, kteří odeslali žádost e-mailem, budou ode dneška přesměrováni na elektronický formulář.

Záštita primátora hl. m. Prahy může být poskytnuta akcím, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy města či významně přispívají k rozvoji nebo zvýšení prestiže města. Záštita může být poskytnuta i na akce dlouhodobějšího charakteru. Primátor hl. m. Prahy může rovněž poskytnout záštitu nad významnými společenskými, kulturními, vzdělávacími, sportovními, charitativními a dalšími veřejně prospěšnými akcemi konanými především na území hlavního města. Tato záštita je zpravidla poskytnuta na jednorázové či na krátkodobé akce. V rámci záštity žadatel může požádat i o zapůjčení reprezentačních prostor v majetku města. Poskytnutí záštity primátora hl. m. Prahy je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Další informace k udělení záštity primátora jsou k dispozici na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primator/akce_pod_zastitou_primatora/index.html