„Ještě dnes si vybavuji okamžik, kdy jsme zmodernizovaný dispečink otevírali. Ačkoliv to bylo před necelými třemi lety, prošel od té doby dalším významným posunem. Dnes už jeho dispečeři dokážou odhalit řadu poruch přímo od počítače, kromě nesvítící lampy tak vidí například i neoprávněná vniknutí do zapínacích míst, černé odběry nebo kompletní historii poruch daného světelného místa,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Jan Chabr.

Tento týden počet hlášení, které zaměstnanci dispečinku úspěšně vyřídili, překročil jubilejních 100 tisíc. Prvenství v počtu nahlášených poruch si přitom stále drží veřejné osvětlení. „Nejčastěji nám poruchy oznamuje široká veřejnost, jedná se zhruba o 60 až 70 procent případů. Lidé k tomu používají telefon, email a stále častěji i mobilní aplikaci Praha svítí. Přes tu nám dnes chodí až čtvrtina hlášení,“ vysvětlil člen představenstva THMP Libor Fiala, který je za dispečink odpovědný, a dodal, že vedle občanů posílají oznámení na dispečink například i příslušníci Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR. Ostatně s jejich operačními středisky dispečink THMP úzce spolupracuje již několik let.

Svým podílem na hlášení poruch přispívají i zaměstnanci THMP. „Naši kolegové z interního auditu pravidelně vyjíždějí do ulic a kontrolují, které lampy nesvítí. Na řadu případů nefungujících svítidel tak přijdou i naši technici při své každodenní práci. Poruchy už ale dnes dokáže odhalit i dispečer přímo ze svého počítače,“ doplnil Libor Fiala.

Monitoring zapínacích míst veřejného osvětlení přímo z holešovické centrály je totiž jednou z modernizací, kterou dispečerské pracoviště využívá. V průběhu roku 2021 vybavila společnost všechna zapínací místa veřejného osvětlení o prvky, které umožňují kompletní dálkovou komunikaci, monitorování, správu a jejich napojení do centrálního řídicího systému. „Díky zjištění poruch našimi dispečery v reálném čase jsme snížili počet hlášení od veřejnosti o 20 procent,“ dodal Karel Kala, vedoucí dispečerského pracoviště.

Jak rychle je závada vyřešena, záleží na stupni závažnosti. U nejzásadnějších poruch, které by mohly ohrozit zdraví nebo majetek Pražanů, musí servisní technici započít práce do 30 minut, u středně závažných do 24 hodin a u těch nejméně závažných do 5 dní.

Po čtyřech letech fungování se městská společnost Technologie hl. m. Prahy v současnosti stará o 136 970 stožárů veřejného osvětlení, 4 500 kamer integrovaných do Městského kamerového systému, 600 semaforů, 457 veřejných hodin, dále o nasvěcování 140 památek, o 57 věžních hodin, 28 měřičů úsekové a okamžité rychlosti, a dokonce také o fontánu na Václavském náměstí.