Marcel Grün se již od dětství se zajímal o astronomii, fyziku a kosmonautiku. Vystudoval fakultu strojní ČVUT a postgraduálně i pedagogiku. V roce 1967 nastoupil do pražského planetária, kde setrval dodnes. Od roku 2000 byl ředitelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Působí v mnoha českých i mezinárodních organizacích, spojených s astronomií nebo kosmonautikou (např. Česká astronomická společnost, Rada pro kosmické aktivity při MŠMT, Česká kosmická kancelář, Sdružení hvězdáren a planetárií). Celý život se intenzivně věnuje výuce a popularizaci astronomie a kosmického výzkumu. Je autorem či spoluautorem řady příruček, přehledů, encyklopedických hesel, scénářů, učebnic a skript. Pravidelně publikuje v novinách, časopisech i na internetu, spolupracuje s rozhlasem a televizí a přednáší pro veřejnost.

Po Marcelu Grünovi je od roku 1999 pojmenována planetka 10403 Marcelgrün. V roce 2014 byl Marcel Grün oceněn Čestnou medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy.