Radní hlavního města pro školství Helena Chudomelová se zmínila o tom, že v době jejího dětství neexistovaly počítačové hry ani svět internetu, snad o to s větší vervou děti vyhledávaly příběhy statečných a odvážných hrdinů na stránkách knih, kteří nezištně pomáhali svým přátelům, byli čestní a bojovali za vznosné ideály.  „Je pro mě obrovským potěšením sledovat, že i dnešní mladá generace se umí za podobné hodnoty postavit. Není jí cizí pomáhat příbuzným, přátelům, ale stejně tak i úplně cizím lidem. Někteří z vás poskytli pomocnou ruku při řešení nesnadné situace ve vlastní rodině, jiní se zastali přátel, nabídli jim oporu a pochopení, někteří dokonce zachránili lidský život,“ konstatovala Chudomelová.

Letošní ročník projektu Dětský čin roku podle radní odhalil 541 příběhů, kdy správné děti vykonaly prospěšné a odvážné činy. „Ráda bych vám vyslovila své hluboké uznání a úctu,“ řekla radní Chudomelová a popřála malým hrdinům mnoho odhodlání k dalším statečným a odpovědným činům.

Dětský čin roku je rozdělen do sedmi kategorií, například záchrana lidského života, pomoc v rodině, pomoc jiným dětem. Letos se do projektu zapojilo přes devět tisíc dětí z celé republiky. Příběh o svém dobrém skutku nebo činu stejně starého kamaráda poslalo 541 dětí a do následného hlasování o nejlepší příběhy se jich zapojilo zhruba 8500.

Vítězové si z dnešního dne odnesli dárky od sponzorů projektu, domovské školy obdržely šek v hodnotě 10 tisíc korun na nákup školních pomůcek. Organizátorem  projektu je Nadační fond Dětského činu roku.