Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Martin Trnka spolu s pověřenou ředitelkou nového odboru Služeb veřejnosti Jiřinou Rosákovou představili přítomným služby, které se budou klientům ve Škodově paláci na přepážkách 10 -20 poskytovat. Přepážky jsou otevřeny vždy v dvou směnném provozu pondělí - čtvrtek od 8.00 do 18.00 hodin a v pátek od 8.00 do 16.00 hodin.

„Nový odbor bude sloužit jako specializované odborné pracoviště a hlavně jako kontaktní místo mezi klientem a úředníkem. Na nových přepážkách vás úředník v případě potřeby zkontaktuje na konkrétního odborného referenta příslušného odboru. Snažíme se zde vytvořit tak zvaný front office, kterým chceme odstranit bariéru mezi klientem a úředníkem,“ řekl ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Trnka.

 

Přepážky Služeb veřejnosti poskytují tyto služby:

  • Odborné informace o agendách jednotlivých odborů MHMP
  • Zajištění konzultační a poradenské činnost
  • Ověřování dokumentů a podpisů
  • Zajištění konzultací s konkrétním odborným referentem
  • Poskytování veřejných formulářů a žádostí
  • Czech POINT
  • Podatelna

Nový Odbor služeb veřejnosti je tvořen 22 zaměstnanci, kteří byli delegováni z jiných odborů, nedošlo tedy k navýšení počtu systemizovaných míst, a tedy ani k navýšení mzdových prostředků. OSV sídlí jak ve Škodově paláci na přepážkách 10 - 20, tak na v budově Nové radnice na Mariánském náměstí v Informačním centru.

 

 


MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce opětovně  zvolen 30.11.2006, působnost v oblasti finanční a zahraniční politiky, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl.m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl.m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl.m. Prahy k městským částem, oblast tělovýchovy.