„Cílem projektu je realizovat vybrané intervence naplánované v aktuálním znění Krajského akčního plánu vzdělávání. Jedná se například o vybudování dalších Center interaktivní výuky, které jsou páteří moderní sítě učeben v pražských středních školách. Odborné školy v rámci pražského vzdělávání také dostávají novou roli. Stávají se centry celoživotního vzdělávání, čímž nám pomohou reagovat na očekávaný nárůst nezaměstnanosti v post-covidové ekonomice. Nezapomínáme ale ani na výuku základních polytechnických dovedností u nejmenších dětí nebo na podporu síťování škol a předávání dobré praxe napříč školami,” uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

Projekt, který byl dnes schválen, bude ještě v průběhu června 2021 doplněn o druhý, komplementární, s celkovou finanční alokací přesahující 350 milionů korun. Ten bude více zaměřen na inovace ve vzdělávání, objeví se v něm například akademie pro školský management nebo podpora studentských podnikatelských inkubátorů.

„Celková částka, kterou díky evropským fondům podpoříme zvyšování kvality pražského školství, tak v příštích dvou letech přesáhne půl miliardy korun. Primárně půjde tato částka na vzdělávání pedagogů v nových formách výuky a v nových dovednostech, zároveň ale zvládneme investovat do IT ve školních učebnách nebo do rozvoje podnikatelských schopností studentů. Do obou projektů se zapojí více než stovka partnerů v oblasti vzdělávání, ale i digitalizace, rozvoje open-source, zelené infrastruktury nebo podpory podnikání. Věřím, že pražské školy a učitelé této šance využijí a oba projekty kvalitu pražského vzdělávání výrazně posunou,” doplnil radní Vít Šimral.

Předpokládané datum zahájení obou projektů je červenec letošního roku s termínem ukončení roku 2023.