„Cílem programu je realizovat na středních školách aktivity, které v hlavním městě podpoří odborné vzdělávání a posune ho na úroveň výuky v evropských školách. Jedná se například o pořízení vybavení pro práci s umělou inteligencí, která by se měla stát jedním z pilířů pražské postcovidové ekonomiky a jednou z našich místních domén inteligentní specializace. V rámci zavádění prvků AI do běžné výuky tak významně podpoříme i její aplikaci v reálném světě, například při automatizaci budov, projektech Smart City a zpracování městských dat. Podpořeny budou ale i školní projekty spočívající v předávání dobré praxe napříč školami a vzdělávací programy pro učitele,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Konkrétně budou na středních školách podpořeny i aktivity jako projektové dny, semináře, workshopy a exkurze, podpora technického vybavení škol, vzdělávání pedagogů, učitelů odborného výcviku a systém podpory odborného vzdělávání a stipendijní řád motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů.

Kromě těchto aktivit hlavní město ze svého rozpočtu podpoří také schválené projekty vzešlé ze soutěže Škola bez plastů (https://www.skolabezplastu.cz/). „Intenzivní produkce plastů a plastového odpadu je problémem nejen Prahy, je to problém celosvětový. Globálně se dnes celkový objem plastového odpadu odhaduje na neuvěřitelných 6 bilionů tun. Vědecké studie ukazují, že rozkládající se mikroplasty v našem jídle i ve vzduchu vedou k pandemii nádorových onemocnění u lidí i u zvířat. Proto už od roku 2019 vyhlašujeme pro školy a jejich studenty soutěž Škola bez plastů, protože jak doma, tak i ve škole, by se mladí lidé měli naučit, jak se o prostředí kolem sebe starat,” dodal radní Šimral.