První náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek, který spolu se starostou Městské části Praha 18 Ivanem Kabickým a velitelem sboru, slavnostně přestřihl pásku nové zbrojnice, tak splnil slib, který dobrovolným hasičům dal v den, kdy se v Letňanech poklepávalo na základní kámen stavby. „Bylo to 25. září roku 2008 a tehdy jsem řekl, že věřím, že v roce 2010 zde budeme slavit novou zbrojnici.Jsem rád, že se to podařilo, a přeji vám, aby tento moderní a velmi dobře vybavený objekt sloužil k vaší spokojenosti a ku prospěchu nejen Letňan, ale i okolních částí hlavního města,“ řekl náměstek primátora Blažek.   

Náklady na výstavbu, která probíhala na pozemcích, kde stála již nevyhovující zbrojnice, ve výši 40 milionů korun uhradilo hlavní město Praha. Nyní tak mají letňanští moderní zbrojnici, ve které jsou jak garáže pro požární automobily a sklady pro techniku, tak i odpovídající zázemí pro činnost jednotky, včetně prostor pro práci s hasičskou mládeží.

Sbor dobrovolných hasičů Letňany byl založen v roce 1895. Nyní má 36 členů, z toho 10 je mladších 18ti let. Zásahová jednotka má 16 členů, účastní se výjezdů po celé Praze. Pomáhala v r. 2002 a 2006 při povodních a také při likvidaci následků orkánu Kyril a vichřice Emma. Jednotka byla také nasazena při požáru skladu s textilem v areálu tržnice v Libuši a požáru Průmyslového paláce na pražském Výstavišti.

 

 


JUDr. Rudolf Blažek – první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní  a místního názvosloví.V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost zejména v oblasti návrhů vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, posuzování návrhů zákonů týkajících se hl. m. Prahy a předkládání návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, organizace a koordinace Záchranného a bezpečnostního systému.