„Posudek, který jsme si zadali, potvrdil, čeho jsme se obávali – lidé s postižením žili dlouhá léta v prostředí, které neodpovídalo nárokům na kvalitu a bezpečí. V letošním roce pražské zařízení pro více jak sto osob dostihl roky trvající nezájem bývalého vedení magistrátu o stav budovy,“ řekla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

Hlavní město si je situace dlouhodobě vědomo a pro všechny klienty zajistí náležitou péči. Navíc se tak urychlí plán na modernizaci přístupu ke klientům.

„Sociální služba samozřejmě pokračuje, zajistíme potřebnou péči ve vysoké kvalitě,“ sdělil k situaci ředitel Domova Svojšice Martin Kahánek a dodal: „Postupujeme na několika rovinách současně, řešíme ubytování a plánujeme dlouhodobé řešení. Během dvou měsíců by například měl být k využití větší objekt na Kolínsku. Našli jsme ale také vhodné rodinné domky pro ty, kteří již v regionu zdomácněli. Chtěl bych všem zaměstnancům poděkovat za jejich obrovské nasazení.“

Praha již vytipovala vhodné náhradní ubytovací kapacity v regionu: ubytovnu, volná lůžka na Kolínsku, ale také rodinné domky. Klienti, kteří o to projevili zájem, se konečně vrátí zpět do Prahy. Při hledání náhradního ubytování zohlednili sociální pracovníci nároky jednotlivců na péči či bezbariérovost.

Vedení Domova Svojšice i gesčně příslušná radní jsou v úzkém kontaktu. „Vše zvládneme, protože v Domově Svojšice už víc jak rok uplatňujeme nový model sociální práce. To usnadňuje také plánování změn. Jsem ráda, že řada věcí je již připravena a to i díky velmi motivovaným zaměstnancům,“ uvedla na závěr Johnová s poukazem na městské byty uvolněné nedávno pro zhruba dvacet obyvatel ústavu, kteří se chtějí vrátit do metropole, a rozvíjející se komunitní sociální služby v regionu.