Silvestr na Staroměstském a Václavském náměstí:

Na Staroměstském náměstí bude probíhat silvestrovský program zajišťovaný společností TAIKO, která pořádá vánoční trhy. Ve 14.30 hodin zde začne dětský Silvestr, od 18.30 hodin pak program pro dospělé, který těsně po půlnoci uzavře slavnostní přípitek.

Stánky s občerstvením na Staroměstském náměstí budou otevřeny do půl jedné Nového roku, ostatní do 22 hodin. Stejně budou návštěvníkům k dispozici stánky na Václavském náměstí. S ohledem na bezpečnost se nebudou prodávat nápoje ve skle ani zábavní pyrotechnika.

Dopravní a bezpečnostní opatření – Silvestr 2012:

Václavské náměstí:

  • od 10.00 hodin 31. prosince do 10.00 hodin 1. ledna  2013 – zákaz parkování
  • od 16.00 hodin 31. prosince do 10.00 hodin 1. ledna 2013  bude pro vjezd vozidel náměstí uzavřeno s výjimkou vozidel Integrovaného záchranného systému (zásobování bude umožněn vjezd 1. ledna 2013 od 8.00 hodin)

Na náměstí budou celkem 4 sanitní vozidla se záchranáři, jedním z bude záchranářský modul Golem, který Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy umístí již v 16.00 hodin v prostoru u křižovatky se Štěpánskou ulicí.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy bude k dispozici v dolní části náměstí s cisternovou automobilovou stříkačkou.

Prostor kolem sochy sv. Václava a také kolem záchranářského modulu Golem bude z bezpečnostních důvodů ohrazen oplocením.

Na dodržování dopravních opatření a na bezpečnost a pořádek budou dohlížet policisté a strážníci.

Staroměstské náměstí:
V prostoru Staroměstského náměstí budou rovněž rozmístěny vozy pražské záchranky (3) a hasičů (3). Dohled bezpečnostní služby pořadatele programu doplní policisté a strážníci.

Karlův most, Křížovnické náměstí:
Umělci a prodejci na Karlově mostě ukončí své aktivity do 18.00 hodin a poté zde i na obou stranách mostu a také na Křížovnickém náměstí zajistí Sdružení výtvarníků Karlova mostu zvýšený dohled ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy.

Městská hromadná doprava:
Dopravní podnik hl. m. Prahy prodloužil provoz metra z 31. 12. na 1. 1.  o hodinu. Podrobnější informace o všech linkách MHD jsou na letáčcích a rovněž na webových stránkách www.dpp.cz.

Průběh silvestrovských oslav bude monitorovat pracovní skupina složená ze zástupců odboru bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy a všech složek, které se na zajištění oslav podílejí. Pokud by nastaly problémy či mimořádná situace, tak bude možné okamžitě zajistit potřebná opatření. A to samozřejmě nejen na obou náměstích, která jsou tradičně nejvíce návštěvníky vyhledávána, ale i na dalších místech metropole. 

Novoroční ohňostroj 1. ledna 2013 v 18.01 hodin:

Světelná show s hudebním doprovodem nazvaná „Praha pulzující“ bude odpalována z pontonu na Vltavě mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem. Potrvá přibližně 10 minut a na základě výběrového řízení ji pro Prahu zajistí společnost Ohňostroje Krupička, s.r.o.

Ohňostroj bude mít dvě části, první potrvá 400 sekund s počtem minimálně 2 100 efektů s použitím hudebního motivu Equinoxe, druhá část ohňostroje bude mít 220 sekund s 1 300 efekty a hudebním doprovodem Vltava Remix.

Dopravní a bezpečnostní opatření:

- uzavření komunikací od 17.00 do 19.00 hodin:

  • Smetanovo nábřeží v úseku Národní – Karlova
  • Křížovnická v úseku Karlova – Platnéřská
  • most Legií
  • Mánesův most

- objízdná trasa za uzavřené komunikace:

Resslova – Jiráskův most – Janáčkovo nábř. (Zborovská) – Vítězná – Karmelitská -  Malostranské nám. – Letenská (Valdštejnská) – Klárov – nábř. E. Beneše – Čechův most

Dohled nad bezpečností diváků bude zajišťován Policií ČR (dopravní asistence, člun na Vltavě), Městskou policií hl. m. Prahy (přítomnost strážníků na nábřežích a mostech, člun na Vltavě), Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy (3 stanoviště se sanitními vozy + pohotovostní Smart vozidlo), Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy (cisternová automobilová stříkačka) a Vodní záchrannou službou (2 čluny).

Ohňostroj bude možné sledovat nejen z mostů a nábřeží, ale také například ze strání Petřína či od Pražského hradu. Magistrát hl. m. Prahy návštěvníkům doporučuje, aby k cestám na tuto sváteční událost využili městskou hromadnou dopravu. A vzhledem k dopravním opatřením a omezeným parkovacím kapacitám bude nejvhodnější cestovat metrem.