„Hlavní město Praha spolupracuje se všemi složkami Integrovaného záchranného systému na zajištění bezpečného průběhu oslav 17. listopadu. V souvislosti s dopravními opatřeními je pro veřejnost zřízena i informační linka,“ sdělil náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček.

Operační středisko pražského magistrátu bude mít po oba dny personálně posílený provoz a bude koordinovat informace mezi jednotlivými složkami IZS a dalšími účastníky. Bude zde v provozu bezplatná informační linka 800 100 991 - v sobotu 16. listopadu 2019 od 9:00 do 21:00 hodin a v neděli 17. listopadu 2019 od 8:00 do 22:00 hodin.

Dopravní opatření se budou týkat především komunikací Wilsonova, Mezibranská a Legerova:

Wilsonova, Mezibranská

- termín: od 20:00 hodin 16. listopadu do 18:00 hodin 17. listopadu,

- rozsah: částečná uzavírka obou komunikací v úseku Hlavní nádraží – Žitná, bude uzavřen levý jízdní pruh

- termín: 17. listopadu od 18:00 hodin do 23:00 hodin

- rozsah: úplná uzavírka obou komunikací v úseku Hlavní nádraží – Žitná, objížďka bude vedena jedním jízdním pruhem převedeným do Legerovy ulice (v protisměru)

►Legerova

- termín: od 20:00 hodin 16. listopadu do 23:00 hodin 17. listopadu

- rozsah: částečná uzavírka – bude uzavřen levý jízdní pruh

►spojka Wilsonova – Wilsonova u garáží Slovan

- termín od 20:00 hodin 16. listopadu do 23:00 hodin 17. listopadu

- rozsah: úplná uzavírka – objízdná trasa bude vedena po komunikacích: Legerova – Wilsonova (směr Bulhar) – sjezdová rampa ke křižovatce „Bulhar“ – nájezdová rampa Wilsonova – Mezibranská (v době úplné uzavírky Wilsonovy a Mezibranské bude trasa pokračovat Legerovou)

Dále budou od 23:00 hodin 15. listopadu do 06:00 hodin 16. listopadu a od 23:00 hodin 18. listopadu do 06:00 hodin 19. listopadu na komunikacích Wilsonova a Legerova (v úseku před budovou Hlavního nádraží) uzavřeny levé jízdní pruhy z důvodu odstranění a následně navrácení Citybloků.

Vzhledem k mnoha akcím v centru Prahy bude dočasně omezen provoz na dalších komunikacích, např. na Václavském náměstí, Národní třídě, Albertově a na trase Sametového pochodu.  Rozhodnutí o případných uzavírkách vydávají úřady příslušných městských částí.

Dopravní opatření se dotknou i povrchové městské hromadné dopravy, doporučujeme proto využívat zejména linek metra:

► V sobotu bude posílen provoz metra v souvislosti se shromážděním na Letné.

► V době oslav bude vyloučen či omezen provoz tramvajových linek v centru – některé linky budou vedeny po objízdných trasách.

► Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

 

Příloha: