K automatickému otevírání dveří přistoupil ROPID a DPP z hygienických důvodů. Cílem je v současné situaci co nejvíce eliminovat nutný dotyk pasažérů s částmi vozidel. U tramvají a metra lze toto opatření přijmout bez výraznějších dopadů na pravidelnost provozu, a to díky absenci zastávek na znamení. Preventivní opatření se snaží dopravní podnik postupně zavádět a zvažuje další kroky. Mimořádná opatření, která by měla přímý vliv na dopravu a jízdní řády, se dopravní podnik v tuto chvíli nechystá přijmout.

Představenstvo dnes zaměstnancům zaslalo základní informace o aktuální situaci, připomnělo základní hygienická pravidla a instruovalo všechny závodní lékaře. Pro řidiče autobusů a tramvají a strojvůdce metra DPP nakoupil balení dezinfekčních gelů na ruce.

Dopravní podnik navíc připravil ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví informační letáky obsahující doporučení, které v těchto dnech instaluje do autobusů, tramvají a metra.

DPP zahájil v polovině února dezinfekci interiéru všech tramvajových vozů ozónem. K tomuto kroku se DPP rozhodl i kvůli chřipkové epidemii. Tato metoda účinně odstraňuje viry, bakterie, houby, původce zápachu a je několikanásobně účinnější než dezinfekce běžnými chemickými prostředky, které DPP při úklidech tramvají denně používá. U ostatních vozů došlo u každodenního úklidu k navýšení koncentrace dezinfekčních a mycích prostředků, které zvýší a prodlouží jejich účinnost.

Pokud Bezpečnostní rada státu nebo krajská hygienická stanice rozhodne o dalších opatřeních, bude DPP postupovat v souladu s nimi a Krizovým štábem hl. m. Prahy. Z vlastní iniciativy však bude DPP pokračovat v preventivních opatřeních.