„Dětem a seniorům je potřeba věnovat nejen velkou pozornost v sociální oblasti, ale také při řešení důležitých otázek všedního dne, kam rozhodně patří i doprava. Rozšířením jízdného zdarma tak obě skupiny výrazně podporujeme,“ uvedl ke změnám 1. náměstek primátora Karel Březina.

Úpravy tarifu zvyšují hranici bezplatné přepravy v Praze pro děti z 10 let na 15 let a u seniorů ji snižují ze 70 let na 65 let.

Potřebné doklady pro bezplatné cestování po Praze:

 pro děti do 10 let:

 • jakákoliv průkazka ověřená vydavatelem se jménem držitele, datem narození a fotografií
 • nebo opencard s nahranou tarifní kategorií

pro děti od 10 do 15 let:

 • opencard s nahranou aplikací „Jízdné zdarma“

pro seniory od 65 do 70 let:

 • opencard s nahranou aplikací „Jízdné zdarma“

pro seniory nad 70 let:

 • občanský průkaz = mají zdarma pouze linky MHD (tj. tramvaje, metro, autobusy, přívozy, lanová dráha na Petřín)
 • nebo opencard s nahranou tarifní kategorií „Senior 70+“ = zdarma výše uvedené + vlaky PID

„Aplikaci Jízdné zdarma nahrává 37 předprodejních míst po celé Praze, takže se děti ani senioři nemusejí obávat větších front. Tradičně nejvytíženější jsou přepážky v centru, naopak okrajové části Prahy bývají bez čekání,“ vysvětlil mluvčí opencard Martin Opatrný

Na předprodejních místech stačí pouze předložit opencard a zaplatit manipulační poplatek 120 Kč (ne za vydání karty, ale za nahrání aplikace). Tento krok tedy nemusí vyřizovat pouze držitel opencard, ale například i jeho blízcí. Platnost aplikace je maximálně 6 let (dle věku držitele). Nahrání je však možné teprve až po dosažení výše uvedených věkových kategorií.  

O kartu opencard lze žádat buď na kontaktních místech nebo nejlépe prostřednictvím online formuláře na webu opencard:

„Zejména seniorům doporučuji podat si žádost o opencard na vybraných pobočkách Městské knihovny v Praze, kde nebývá tak rušný provoz jako v zákaznických centrech v Jungmannově ulici,“ doplnil Opatrný.

Bez ohledu na jakoukoliv tarifní kategorii mohou všichni držitelé opencard využívat pestrý slevový program. 

Slevy s opencard:

 • sport
 • kultura
 • volný čas
 • gastronomie
 • cestování
 • obchod a služby
 • auto-moto

V současné době slevový program opencard nabízí slevy u téměř 90 partnerů v rozmezí od 5 do 50%.

 Přehled slev:

Přehled prodejních míst DPP:

Veškeré informace ohledně opencard i jízdného v MHD:

 • infolinka 12444.

 

 

Martin Opatrný, mluvčí projektu opencard