„Na rozdíl od našich předchůdců cítím povinnost v dozorčí radě osobně dohlédnout na budoucí rozvoj dopravního podniku. Je to důležité pro Pražany, kteří se po městě pohybují, ale také pro tým skoro jedenácti tisíc zaměstnanců této společnosti,“ uvádí náměstek primátora Adam Scheinherr. Dodává, že uvolnění zastupitelé hlavního města práci v dozorčích radách berou jako přirozenou součást svých povinností, za které již jeden plat dostávají. Proto nebudou pobírat žádnou další odměnu. 

Dozorčí rada dále rozhodla o třech nových členech představenstva. Stali se jimi Petr Witowski, Filip Tulák a Jan Šurovský. Nahradili tak Martina Gillara a Tomáše Kaase a zaplnili jedno dosud neobsazené místo v představenstvu. „Chceme do Dopravního podniku přinést nový styl řízení společnosti, nastartovat, případně urychlit klíčové projekty a také změnit k lepšímu komunikaci s Pražany a médii,“ vysvětluje změnu Adam Scheinherr. Noví členové představenstva byli vybráni ze zhruba deseti kandidátů, s nimiž v minulých týdnech vedení města diskutovalo o možnosti spolupráce. Představenstvo bude již zítra vybírat své vedení a také management společnosti. „Dopravní podnik se nyní musí soustředit na rozvoj. Na prvním místě budeme stavět metro D a nové tramvajové trati. Čeká nás také obnova vozového parku, především autobusů. Proto potřebujeme v čele společnosti manažera – ekonoma. To je důvod, proč jsme vybrali Petra Witovskeho. Věříme, že v Dopravním podniku dokáže najít peníze, které se dosud vynakládaly neefektivně, a vloží je do projektů, které Pražané tolik potřebují,“ říká Adam Scheinherr. 

Petra Witovského by měl podpořit Filip Tulák z pozice ředitele pro investice. „Filip Tulák má rozsáhlé zkušenosti z řízení velkých stavebních projektů. Oborem si prošel z referentské pozice až na ty nejvyšší manažerské. Jeho úkolem bude zajistit, aby se pro Pražany stavělo co nejrychleji a zároveň nejlevněji,“ dodává předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy Pavel Richter. V představenstvu společnosti zůstane jedno místo neobsazené a bude o něm rozhodnuto v následujících měsících.

„Nové vedení Dopravního podniku připraví změnu organizační struktury společnosti, která bude projednána s odbory. Do doby, než bude tato změna připravena a projednána, doplníme představenstvo o Jana Šurovského, který by měl být představenstvem jmenován do funkce technického ředitele. Tuto pozici v minulosti již efektivně zastával a má důvěru jak zaměstnanců, tak vedení hlavního města,“ vysvětluje Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí, infrastrukturu, technickou vybavenost a bezpečnost.

Dopravní podnik hlavního města Prahy by se pod taktovkou nového vedení měl podle Adama Scheinherra stát značkou, na kterou budou hrdí ti, kdo s ním cestují, i tým zaměstnanců. „Přicházím z korporátního bankovnictví – tedy z oboru, kde je zákazník skutečně pánem, na druhé straně jasně platí, že pro jeho obsluhu musí být k dispozici skvělý tým s prvotřídním zázemím. Tuto filozofii zákaznicky orientované firmy chci přinést do Dopravního podniku,“ uzavírá Petr Witowski.