DPP musí přistoupit k opravě vady ve stěně tunelu, která byla způsobena průsakem vody. I když tato skutečnost nijak neohrožuje bezpečnost cestujících, musí DPP odstranit zjištěnou vadu v krátkém časovém úseku. Jen tak může společnost následně uplatnit reklamaci u zhotovitele stavby.

„Omezení provozu je pochopitelně nepříjemné, ale je nezbytné a jednoznačně správné, že Dopravní podnik důsledně vyžaduje opravu vady v reklamačním řízení. Jsem rád, že výluka proběhne alespoň v rámci víkendu a v pondělí již bude metro opět plně v provozu," řekl Petr Dolínek, náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu.

„DPP plně využije reklamačních nástrojů, které zahrnuje smlouva se zhotovitelem stavby. Opravu z tohoto důvodu nemůžeme odkládat. Chtěl bych se omluvit cestujícím za případné nepříjemnosti v období výluky,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

Náhradní dopravu v úseku Motol – Nemocnice Motol – Petřiny bude zajišťovat v denním provozu náhradní autobusová linka XA. K dopravě ve směru do centra bude možné využít také pravidelné autobusové linky č. 180, 184 (ke stanicím metra Dejvická resp. Hradčanská na lince A) a č. 167 (ke stanici Anděl na lince B). Uzavřena bude pouze stanice metra Nemocnice Motol, provoz ve stanici Petřiny nebude nijak omezen.

Po dobu výluky (oba dny cca od 8:00 hod. do 20:00 hod.) budou u obou stanic metra a v jejich bezprostředním okolí nasazeni informátoři v reflexních vestách, kteří budou na místě připraveni poradit cestujícím (v češtině i v angličtině) aktuální dopravní spojení. DPP také pro lepší orientaci cestujících v okolí stanic Nemocnice Motol a Petřiny připraví cca 10 informačních tabulí se schematickým nákresem spojení a základními textovými informacemi v češtině i v angličtině.