Znalost zátěží jednotlivých stanic metra, směru pohybu a počtu cestujících je klíčovým předpokladem pro plánování v pražské integrované dopravě. DPP k anonymnímu zmapování cesty každého cestujícího v metru již více než 30 let používá unikátní lístkovou sčítací metodu. Nejinak tomu bude i ve středu 11. listopadu 2015, kdy proběhne další komplexní přepravní průzkum v metru (KPPM 2015).

„Věřím, že se cestující ve vlastním zájmu do průzkumu aktivně zapojí. Relevantní data jsou klíčová pro správné plánování a organizaci pražské veřejné dopravy. Cílem je, aby MHD byla co nejfektivnější a v rámci finančních možností maximálně sloužila Pražanům,“řekl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

„Vzhledem k organizační i personální náročnosti nelze podobné průzkumy provádět každý rok. Průzkum nám poskytne důležité informace o přepravních vztazích v metru a aktuální data po zprovoznění prodlouženého úseku linky metra A. Chtěl bych vyzvat všechny cestující, aby se průzkumu zúčastnili. Čím více cestujících se zapojí, tím přesnější výsledky pro další plánování získáme,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva DPP Jaroslav Ďuriš.

Průzkum bude zajišťovat 2 000 pracovníků DPP, Ropidu a studentů středních dopravních škol. Každý cestující v době od 5.30 do 21.00 hodin obdrží při vstupu do metra sčítací lístek, který v cíli své cesty při výstupu z metra odevzdá do sběrných krabic nebo pracovníkům označeným visačkou „Průzkum metra“. Sběr sčítacích lístků bude v každém vestibulu stanice metra zajištěn až do 21.45 hodin.

DPP má pro účely sčítání připraveno celkem 1,5 milionu lístků. Každý z nich bude opatřen informacemi v češtině i angličtině a kódem určujícím nástupní stanici cestujícího. Odevzdané lístky budou v cílových stanicích řazeny podle času předání. Tím bude získána komplexní informace o začátku a cíli každé cesty. Pohyb cestujících také budou monitorovat automatická počítadla umístěná ve sloupcích oddělujících přepravní prostor. Data budou následně využita pro srovnávací kontrolu objemu vybraných lístků a získání počtu přepravených cestujících za celý provozní den.

O průzkumu před jeho zahájením i v jeho průběhu budou cestující informovat tabule v prostorách metra i jeho okolí a také staniční hlášení. DPP děkuje všem cestujícím, kteří se do průzkumu zapojí.  

Přehled komplexních přepravních průzkumů v metru v posledních 30 letech:

  • 25. 11. 1986    úsek I.B
  • 27. 03. 1991    úsek II.B
  • 13. 10. 1992    po změnách v síti MHD
  • 01. 11. 1995    úsek V.B
  • 05. 04. 2000    úsek IV.B
  • 10. 11. 2004    úsek IV.C1
  • 12. 11. 2008    úsek IV.C2