Dům pážat je historický dům v Kanovnické ulici č. 3, který za dobu své existence sloužil různým účelům. Za Rudolfa II. sloužil palác k ubytování pážat pánů z Martinic. Později byl využíván k sociálním účelům a za první republiky zde byla mateřská škola. Od sedmdesátých let 20. století v něm sídlil Útvar hlavního architekta města Prahy. Od roku 2008 byl 12 let prázdný a vedení Prahy marně hledalo pro něj využití. Letos v létě pražští radní i zastupitelé rozhodli, aby zde bylo dočasně umístěno Muzeum paměti XX. století, jehož zakladatelem je město Praha.

Radní Hana Kordová Marvanová, která je zároveň předsedkyní správní rady muzea, k tomu říká: „Jsem velmi ráda, že Muzeum paměti XX. století má své sídlo a můžeme tak začít splácet dluh, který má celá Česká republika vůči obětem a odpůrcům totalitních režimů. Podobná velmi významná muzea existují v mnoha zemích, které zažily totalitu (např. Muzeum Varšavského povstání, Jad Vašem v Jeruzalémě, Dům teroru v Budapešti), jen v České republice nebylo dosud žádné. Taková muzea pomáhají uchovávat historickou paměť, a tím přispívají k pochopení autoritativních modelů vládnutí, což je i dnes vysoce aktuální téma.“

Radní Jan Chabr, v jehož působnosti je správa majetku města, k tomu dodává: „Mým cílem je smysluplně využívat městské objekty a tento nádherný palác umístěný na jednom z historicky nejvýznamnějších míst Prahy byl dlouhá léta prázdný. Proto jsem nesmírně rád, že se pro něj podařilo najít takto důstojné využití a tento záměr také uskutečnit.“

Muzeum již přichystalo první dvě výstavy, které nové prostory zaplní, byť zatím nemůže fyzicky otevřít dveře pro návštěvníky. Výstava Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku k 30. výročí pádu komunistického režimu byla již prezentována loni v Evropském parlamentu. Jejím autorem je historik Petr Blažek a partnerem výstavy je knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, která poskytla pro expozici obrazové podklady. Výstavu Nemějte strach! Církev a cesta střední Evropy ke svobodě připravil Polský institut v Praze. Jejím cílem je připomenout letošní 100. výročí narození papeže Jana Pavla II., který se stal významným symbolem boje za svobodu v tomto regionu a roli katolické církve v dobách totality.

Autor výstavy Rok zázraků a člen správní rady muzea historik Petr Blažek doplňuje: „Naše původní představa byla, že 17. listopadu uspořádáme den otevřených dveří a proběhne i zahájení obou výstav. Bohužel naše plány narušila pandemie, a tak jsme alespoň připravili ve spolupráci s ředitelem Polského institutu v Praze Maciejem Ruczajem komentovanou prohlídku obou výstav, kterou budete moci 17. listopadu po poledni sledovat online.“

Předseda klubu Spojených sil pro Jiří Pospíšil k tomu dodává: „Zřízení a otevření Muzea paměti XX. století bylo jedním z hlavních bodů programu TOP 09 a STAN při posledních komunálních volbách. Podle nás totiž toto muzeum naše země, která ve 20. století prošla dvěma totalitami – komunistickou a nacistickou – nutně potřebuje. Je alarmující, že zvláště mladá generace na naši novodobou historii zapomíná, což ukazují mnohé průzkumy v poslední době. Pevně proto doufám, že návštěva Muzea paměti XX. století se v budoucnu stane i součástí školní výuky. Je potřeba, abychom si tuto dobu připomínali, a to ze dvou důvodů – s vděkem, že už je za námi, ale také s jistým varováním, kam až to může dospět.“

Tiskovou zprávu k oběma výstavám a odkaz na komentovanou prohlídku, která se bude konat online 17. listopadu od 14:00 hodin najdete na stránkách www.muzeum20stoleti.cz.