„Stejně jako je tomu u Gymnázia v Českolipské i u ostatních plánovaných investičních akcí odboru školství vycházíme především z potřeby renovovat a rozšiřovat stávající prostory školních budov, kdy jsme tlačeni narůstající demografickou křivkou a s tím souvisejícím nutným zvyšováním kapacit. V případě této investice vzniknou na Českolipské tři nové odborné třídy pro studenty a jejich výuku,” říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

V nástavbě gymnázia nově vzniknou tři odborné třídy, včetně kabinetu, a strojovna vzduchotechniky pro větrání prostoru učeben a ostatních prostor. Dále bude k pavilonu přistaveno i požární únikové schodiště, aby stavba odpovídala bezpečnostním standardům. Součástí objektu bude také retenční nádrž pro zadržení srážkových vod.

Předpoklad zahájení zadávacího řízení je leden 2022, vlastní realizace v roce 2022 a 2023.