"Přeji vám, aby vám nová zbrojnice dobře sloužila, stejně jako technika, kterou v ní dnes máte. Dobrovolní hasiči v Řeporyjích patří nejen mezi ty nejlépe vybavené v Praze, ale mohl by jim závidět i leckterý profesionální sbor v republice. Hlavní město Praha se snaží dobrovolné hasiče podporovat a ocenit, a tuto novou zbrojnici přijměte i jako poděkování za to, co pro město děláte," řekl náměstek primátora Rudolf Blažek.

Nová zbrojnice byla postavena na místě původní, která neumožňovala garážování velké hasičské techniky, v letech 2008 - 2009. Řeporyjští hasiči mají nyní k dispozici celkem sedm vozidel - od nejmodernějších, kterými je speciálně upravený Ford Transit z roku 2008 a cisternová automobilová stříkačku CAS 24 Scania z roku 2004, přes cisternový vůz Tatra 815 z roku 1987, dopravní automobil Avia (1979), nákladní tatru s vysokozdvižnou plošinou (1977) až pro dva automobily Tatra 613, na které jsou velmi hrdí. Vedle garážového stání pro tato vozidla je v objektu zázemí pro jednotku, sklady pro hasičskou výbavu, věž na sušení hadic a také klubovna a prostory pro práci s hasičskou mládeží. Sbor má totiž velkou členskou a věkově mladou základnu, z 92 členů je 41 mladších 18ti let.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Praze - Řeporyjích patří mezi ty, které doplňují profesionální hasiče při zásazích na území hlavního města, mimo jiné se podílela na hašení požáru v tržnici v Libuši a požáru Průmyslového paláce, zasahovala i při povodních v roce 2002 a povodni v roce 2006, pomáhala odstraňovat škody po Kirillovi a Emě. Je velmi aktivní i v hasičském sportu, družstva i jednotlivci z SDH Řeporyje se účastní řady soutěží, úspěchy v nich, včetně mistrovských titulů, dokládají nesčetné poháry, diplomy a další ocenění vystavené v klubovně nové hasičské zbrojnice. Tradici dobrovolných hasičů v Řeporyjích připomíná jednak historická stříkačka, která našla rovněž místo v novém objektu, jednak fotografie, dobové dokumenty a hlavně kronika sboru vedená od jeho založení v roce 1882.

Předání nové zbrojnice se zúčastnila řada hostů, mezi nimi bývalý starosta Řeporyj Procházka, starosta Městské části Praha 13 David Vodrážka a zástupci Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Po tradičním přestřižení pásky a prohlídce následovala oslava, kterou řeporyjští dobrovolní hasiči novou zbrojnici jaksepatří "pokřtili".

 

 

JUDr. Rudolf Blažek - první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní, veřejné správy a místního názvosloví. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost zejména v oblasti návrhů vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, posuzování návrhů zákonů týkajících se hl. m. Prahy a předkládání návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, organizace a koordinace Záchranného a bezpečnostního systému.