Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR funguje již od října roku 2002. Zkouška systému v hl. m. Praze je aktivována z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Verbální informace bude odeslána cestou elektronických sirén autonomního systému varování a vyrozumění z Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy.