Praha svým nynějším rozhodnutím navazuje na usnesení Rady hl. m. Prahy z loňského roku, kdy byl schválen nový vzor nájemní smlouvy týkající se umístění restauračních zahrádek a dalších objektů ve veřejném prostoru, tak aby byly v souladu s Pravidly provedení restauračních zahrádek v památkově chráněných územích hl. m. Prahy.

„Těší mě, že i v tomto volebním období můžeme pokračovat v zaběhnutém trendu odstraňování vizuálního smogu a tolik potřebné kultivaci historického centra města, což nepochybně patří k utváření města budoucnosti. Změna od původních nešetrných přístupů byla nastartovaná především díky vzniku Manuálu pro kultivovanou Prahu, který se restauračním zahrádkám podrobně věnuje. Ten vešel v platnost už na začátku dubna minulého roku. Nastavená cena nájemného je nyní výhodná nejen pro město. Po splnění předem daných podmínek se vyplatí i samotným nájemcům,“ říká Adam Zábranský, radní pro majetek, transparentnost a legislativu.

„Chceme navázat na to, co bylo započato za předešlého vedení Prahy, které schválilo Manuál pro kultivovanou Prahu. Bylo by jen dobře, kdyby byly regulované a odstraňované ty předzahrádky, které jsou naddimenzované, nebo nějakým způsobem hyzdí historické centrum Prahy, potažmo narušují průchodnost ulicemi a prostranstvími. Pokud chceme kultivovat ve městě turisty, musíme kultivovat i okolí, v němž se pohybují. Praha si tuto regulaci předzahrádek a úbytek vizuálního smogu nepochybně zaslouží,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče Jiří Pospíšil.

Nový Manuál pro kultivovanou Prahu například stanovuje, že restaurační předzahrádky v památkově chráněných územích metropole nesmí mít masivní pevné podesty nebo okolní zábrany vyšší než 140 centimetrů, které však mají povinnost být průhledné. Slunečníky také nesmí být vícebarevné a s výrazným logem, barevné ladění by pak mělo být v tlumených přírodních odstínech nebo pastelových barvách.

Magistrát hl. m. Prahy nyní zpracoval návrhy nových nájemních smluv na pronájem částí pozemků za účelem umístění a provozování restauračních předzahrádek, které jsou v souladu s těmito pravidly. Celkem 109 nájemních smluv mezi hl. m. Prahou a provozovateli předzahrádek bude uzavřeno na dobu určitou 3 roky s automatickým prodloužením platnosti na dobu neurčitou.

Nájemné je současně stanoveno minimálně ve výši místního poplatku mimo zábory pro kulturní, sportovní a charitativní akce, s výjimkou lokality Staroměstské náměstí, kde platí nájemné ve výši minimálně 50 Kč za metr čtvereční denně, a oblasti zahrnující Václavské náměstí a ulice Na Příkopě, Celetná, 28. října a Na Můstku, kde je cena nájemného minimálně 35 Kč za metr čtvereční denně. 

Zároveň však platí, že nájemné bude sníženo o 50 % pro provoz v zimním období, tedy od listopadu do března kalendářního roku, a stejně tak bude cena nájemného snížena o 5 Kč za metr čtvereční denně, pokud bude veřejnosti celoročně umožněno využít bezplatně WC a podnik bude viditelně označen samolepkou. Naopak se nájemné zvýší o 20 % pro provoz zahrádky po 22:00 hodin a o 10 %, pokud se vybavení zahrádky nesklízí z pozemku po ukončení provozu.