„Projekty v této soutěži jsou zcela v duchu našeho klimatického závazku, konkrétně jeho části o adaptačních opatřeních na změnu klimatu. Přispívají k tomu, aby Praha a celá naše republika byla i nadále v budoucnu příjemné a udržitelné místo pro život. Veřejnost teď může vybrat ten, který si získal její největší sympatie,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Letošní léto se nese ve znamení bouřlivého počasí – vedra, bouřky, tornádo nebo přívalové deště a záplavy. Tyto jevy jsou a podle vědců i budou stále frekventovanější a intenzivnější. „Soutěž Adapterra Awards hledá cesty, jak se na podobný charakter počasí připravit,“ komentuje Martin Ander z Nadace Partnerství. V soutěži se zájemci mohou inspirovat projekty jak z volné krajiny, tak i z městského prostředí.

Podpořit až dva favority z finálové osmnáctky mohou lidé na www.adapterraawards.cz. Vítěze veřejného hlasování vyhlásí Nadace Partnerství spolu s vítězi vybranými odbornou porotou a speciálními oceněními, jako je nejlepší projekt na území hlavního města Prahy či nejlepší projekty česko-rakouského příhraničí, na slavnostním večeru 4. listopadu v Praze. Doprovodná odborná konference pod hlavičkou soutěže Adapterra Awards a Nadace Partnerství se bude konat již potřetí a letos bude zaměřena na adaptaci měst na projevy klimatické změny.

Soutěž se koná pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce a předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Hlavními partnery soutěže jsou společnosti Nestlé, Plzeňský Prazdroj a hlavní město Praha.

Harmonogram soutěže:

03. 08. zveřejnění finalistů a start letního hlasování veřejnosti
15. 10. konec hlasování
04. 11. závěrečná konference a vyhlášení vítězů

Finalisté soutěže:

Projekt Kraj

200 kilometrů alejí na Podblanicku

Středočeský

Moravské Toskánsko – demonstrační ekofarma Petra Marady

Jihomoravský

Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel

Jihomoravský

Krajinný park Lítožnice

Hlavní město Praha

Šetrné zemědělství v Praze 12

Hlavní město Praha

Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné

Středočeský

Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru

Plzeňský

Revitalizace rašeliniště v Krušných horách

Ústecký

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Zlínský

Krajinný prvek Holický les

Olomoucký

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Pardubický

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Plzeňský

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Liberecký

Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká

Jihočeský

Mosaic House Design Hotel

Hlavní město Praha

Pavilon tropického zemědělství

Hlavní město Praha

Domov Podhradí

Středočeský

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Jihomoravský