Na Den vzniku samostatného československého státu je v Praze plánováno několik veřejných shromáždění, a to zejména v centru města. Vzhledem k současné epidemické situaci a vládním nařízením apeluje pražský magistrát na veřejnost, aby zvážila účast na těchto shromážděních, a pokud se lidé plánují akcí zúčastnit, aby důsledně dodržovali omezení daná usnesením vlády.

Shromáždění se může účastnit nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po 20 osobách a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Hlavní město je v kontaktu nejen se svolavateli, ale také s Policií České republiky, a společně se shromážděními zabývají. Pražský magistrát v rámci jednání se svolavateli přispěl k tomu, že někteří z nich od svolání shromáždění upustili a pro další již vydal podmínky pro jejich konání, která vycházejí z vládních nařízení. Například se neuskuteční plánované průvody, ale shromáždění se budou konat na jednom místě. U jednoho shromáždění byl upraven čas konání, aby se na místě neshlukovalo větší množství osob, u jiného pak byl svolavatel vyzván k navýšení počtu pořadatelů.

Veřejná shromáždění úřady neschvalují, ale jsou pouze ohlašována. Jejich konání je zakotveno v základní listině práv a svobod a vyplývá z ústavy, až na výjimky je hlavní město zakázat nemůže. Zakázáno může být pouze v ojedinělých případech, například v situaci, kdy ohlášený účel shromáždění podněcuje k násilí nebo jinak porušuje zákon. Oficiální ohlášené účely však zpravidla směřují k podpoře demokracie, podpoře práv občanů a podobně a města nemají možnost, jak takové akce zakázat.

Přehled veřejných shromáždění naleznete zde.

Příloha: