Hlavní město získalo od 1. ledna 2022 novelou zákona o pozemních komunikacích novou pravomoc. Nyní může nechat odtáhnout vraky vozidel z komunikací na celém území města, a to i ze silnic, které metropoli nepatří. Ještě do konce minulého roku platilo, že nucené odtahy vraků a vozidel s propadlou technickou prohlídkou z komunikací mohou být řešeny jedině tehdy, pokud bylo město i vlastníkem komunikace.  Pomocí změny zřizovací listiny Správy služeb hl. m. Prahy bude moci tato organizace v zastoupení města odstranit nezpůsobilá vozidla nejdříve po uplynutí 2 měsíců od prvního jednání obce směřujícího k odstranění vozidla.

„Praha se konečně může efektivně zbavovat vraků, které zbytečně zabírají místo a blokují příjezdové cesty. Doteď byl problém v tom, že pokud měla nějaká část komunikace v rámci Prahy jiného vlastníka, nemohli jsme vrak legálně odstranit. Možná si pamatujete kauzu Běchovice, kdy vraky kamionů a aut blokovaly přístupovou cestu do areálu. Nyní budeme moci odstranit jakékoli vraky, které leží na území Prahy, a vyřešit tak dlouhotrvající problém,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Konkrétně to pomůže například při řešení situace v areálu Běchovice, kde vraky kamionů a aut blokují přístupovou cestu do průmyslového areálu a v autech žijí lidé bez přístřeší. Jelikož je ale cesta soukromá, město doposud nemělo pravomoc auta odstranit. Schválenou změnou zřizovací listiny tak mohou začít první řízení o odtazích v nejbližší době.