Dlouhodobou vizí hlavního města Prahy je zajistit kvalitní a důstojný život pro všechny Pražany. V případě obyvatel se zdravotním postižením je nedílnou součástí takového úkolu vytvoření systému dostupných sociálních a zdravotních služeb na území hlavního města.

V koaliční dohodě jsme se zavázali přestat s vyvážením Pražanů do vzdálených koutů České republiky a s realizací tohoto závazku nám významně pomůže projekt Transformace systému péče. Desítky i stovky kilometrů od Prahy totiž žije v zařízeních hlavního města na 1 500 Pražanů s postižením, které dodnes – třicet let po pádu komunizmu – Praha stále odsouvá mimo město,uvedla radní pro sociální oblast Milena Johnová.

Bude třeba především rozšířit kapacity a zvýšit pružnost sociální služeb poskytovaných na území hlavního města. Dále bude potřeba podpořit provázanost a spolupráci mezi sociálními službami, odbory sociálních věcí i zdravotními službami. V pěti mimopražských zařízeních začne působit tým odborníků, kteří pomohou zajistit odpovídající služby i materiálně technické podmínky potřebné pro důstojný život.

Změna sedmdesát let staré sociální politiky bude nákladná. Děláme všechno proto, abychom v Praze využili také evropské zdroje, které pro nás byly vyčleněny, ale zatím ležely ladem. Finanční prostředky využijeme k tomu, aby už lidé nemuseli odcházet z Prahy kvůli nedostatečné nabídce služeb a aby ti, kdo se chtějí vrátit, v Praze našli pomoc, kterou potřebují.

Díky dnešnímu rozhodnutí může nyní Praha předložit oficiální žádost Ministerstvu práce a sociálních věcí, se kterým byl obsahu projektu v minulých měsících konzultován a které realizaci projektu v této podobě podporuje. Předpokládaný termín zahájení je 1. 10. 2019 a ukončení 30. 6. 2022. Celkové náklady projektu realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost se odhadují na 143 564 378 korun, přičemž 50 procent se bude čerpat z fondů Evropské unie, 45 procent ze státního rozpočtu a pět procent z rozpočtu hlavního města Prahy.