Pražský magistrát obdržel v minulosti od Zoo Praha žádost o odkup pozemku nacházejícího se v areálu zoologické zahrady, který však vlastní několik fyzických osob. Tento pozemek si zoo od vlastníků dlouhodobě pronajímá, jelikož je spojnicí mezi areálem zoologické zahrady a pozemky České Zemědělské univerzity v Praze.

„Pražská zoo tento pozemek využívá pro potřeby zvířat a personálu, přes tento pozemek navíc vedou sítě technické infrastruktury a je velmi složitá jejich údržba, rozšiřování či případná inovace. Právě proto si myslím, že je mnohem výhodnější, aby Praha tento pozemek vlastnila. Kromě renovace prostoru navíc nebudeme vázáni na pronájem od soukromých vlastníků,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Zoo Praha si část tohoto pozemku dlouhodobě pronajímá na základě nájemní smlouvy. Vzhledem ke komplikacím, které při užívání přilehlých pozemků vznikají, by bylo podle vedení zoo vhodné, aby byl tento pozemek nejen z hlediska údržby, ale také z hlediska scelení vlastnických vztahů v dané lokalitě, nabyt do vlastnictví hlavního města.

„Posláním zoologické zahrady není jen zpříjemňovat volný čas svým návštěvníkům, ale je to i ochrana životního prostředí a záchrana světových ohrožených druhů. Proto rozšiřujeme zázemí zoologické zahrady, aby pro svou činnost měla adekvátní prostory,“ uvádí dále náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Dříve se jednalo o účelovou komunikaci, která již k tomuto účelu neslouží. Pozemek je kromě malé části zcela oplocen a není tedy volně přístupný veřejnosti. Pokud záměr Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválí, celkově by za něj metropole zaplatila kupní cenu ve výši 2 832 000 Kč. Následně by měl být pozemek svěřen Zoo Praha.