„Ruská agrese pokračuje a je spojena se spoustou obětí a utrpení. Tváří v tvář této hrozbě Praha významně pomáhá uprchlíkům, kteří nesou důsledky této agrese. Zažádali jsme tak o 191 milionů korun z programu REACT-EU, které zpětně profinancují projekty usnadňující život uprchlíků v Praze. Tyto prostředky podpoří činnosti realizované hlavním městem, ať už přímo, prostřednictvím svých organizací, nebo přes neziskový sektor. Pomohou tak lidem, kteří jsou postiženi následky ruského vpádu na Ukrajinu. Doufáme, že Evropa se brzy stane více schopnou efektivně hájit své zájmy, a to nejen finančními prostředky,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík.

Výzva je určena ke zpětnému financování nákladů v souvislosti s řešením bezprostředních dopadů migrační krize pro nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace města nebo městské části. Jedná se o zajištění ubytování, základních životních potřeb a socioekonomické integrace uprchlíků z Ukrajiny se statutem dočasné ochrany.

Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy, který žádosti za hlavní město připravuje a administruje, předloží do dotačního programu Ministerstva pro místí rozvoj ČR celkem čtyři projektové záměry v maximální hodnotě 191 milionů korun.