O založení Muzea paměti XX. století rozhodlo pražské zastupitelstvo na svém zasedání 19. září 2019. Cílem nově vznikající instituce je zachování historické paměti o událostech XX. století, zejména o vzniku, existenci a pádu totalitních režimů. Muzeum bude také připomínat odpůrce a oběti těchto režimů v naší republice. Hlavní město Praha chce vybudovat moderní instituci, která bude kombinovat tradiční muzejní principy s novými technologiemi a která bude spolupracovat s domácími i zahraničními odborníky a institucemi. Díky tomu bude muzeum dějiny dvacátého století představovat přehledně nejen pro pamětníky, ale také pro mladou generaci.

„Ideu Muzea paměti XX. století již nyní dlouhodobě podporují více než tři desítky uznávaných nevládních organizací. Mezi jinými například Post Bellum, Konfederace politických vězňů, Člověk v tísni či Junák. Podpora nevládních organizací je důkazem toho, že založení Muzea paměti XX. století má i v dnešní době svůj smysl. Bez pochopení podstaty autoritářských způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti totiž nebudeme schopni rozpoznat hrozby, kterým v současnosti čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace,“ uzavírá radní Hana Kordová Marvanová.

Správní rada Muzea paměti XX. století v současnosti vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice ředitel/ředitelka. Vítězný uchazeč se bude podílet na vybudování a správě muzea v následujících letech a svou činností zásadně ovlivní charakter celého projektu.

Funkční období ředitele Muzea paměti XX. století je pět let. Uchazeči se do výběrového řízení mohou hlásit do 31. října 2019. Podrobnější informace o výběrovém řízení i o podmínkách, které musí uchazeč splňovat, jsou k dispozici na Úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Více informací najdete na následujícím odkazu: https://1url.cz/SMYiL