Pražský primátor Bohuslav Svoboda, který byl hostitelem jednání jako čestný předseda SMO ČR a který je také spolusignatářem Pražské deklarace, zdůraznil nutnost propojení všech úrovní správy pro to, aby se jakýkoliv transformační proces mohl uskutečnit úspěšně.

„Regionální spolupráci považujeme za klíčovou. Politika se rodí na místní úrovni a v tomto ohledu vnímáme i fungování Evropy. Od odpovědného vládnutí na lokální úrovni, přes regionální až po tu národní. A v této souvislosti vnímám CEMR jako velmi důležitou instituci a jsem rád, že uplynulé jednání zde na půdě hlavního města bylo přínosné a potvrdilo význam tohoto uskupení,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Podle předsedy SMO ČR Františka Lukla dokument shrnuje klíčové návrhy pro dosažení prosperity a udržitelnosti Evropy a zdůrazňuje klíčovou roli místních i regionálních samospráv při řešení významných problémů, kterým obce a regiony čelí v první linii. Pražská deklarace také zdůrazňuje nutnost aktivní účasti místních a regionálních samospráv na tvorbě politik EU a upozorňuje na rizika spojená s nedostatečným zapojením do rozhodování. Mezi tato rizika patří například nespravedlivé rozdělení zátěže mezi regiony nebo otázka nedostatečného dlouhodobého financování přechodu na udržitelnost.

V deklaraci jsou také vyjádřeny obavy z možných překážek pro dosažení cílů tzv. Zelené dohody a ekonomické stability místních komunit a je zdůrazněna nutnost spolupráce i silnějšího partnerského přístupu.  Pouze prostřednictvím těchto opatření lze dosáhnout společných cílů v oblasti klimatu a sociální udržitelnosti, zajistit prosperitu a zároveň připravit samosprávy na možné budoucí události.

Členové české delegace na jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů CEMR vysvětlovali kontext a představovali evropským kolegům řešenou problematiku z pohledu českých samospráv. „Neúspěšná transformace může mít dlouholeté politické a sociální následky, to už si náš region zažil zblízka. To nechceme opakovat, chceme udělat vše pro to, aby tato transformace proběhla jinak,“ uzavírá Kamila Bláhová, starostka Litvínova a místopředsedkyně Svazu pro zahraniční záležitosti.

Příloha: