V rámci onemocnění Covid-19 a přijetí následných mimořádných opatření je v hlavním městě ohroženo velké množství pracovních míst a ekonomické fungování především drobných, malých a středních podnikatelů a dalších poskytovatelů služeb.

„Je pro mě zásadní, aby byly naše kroky pro Pražany srozumitelné a zvlášť v teto době jsme postupovali jednotně napříč koalicí i opozicí. Ať už bude forma finanční podpory jakákoliv, expertní skupina by mela řešit nejen mechanismus rozdělování peněz, ale také zdroje. Dopady na rozpočet Prahy zatím stále sčítáme, shodujeme se ale už nyní, že nechceme výrazně seškrtávat výdaje na investice. Čeká nás naopak výzva, jak poptávku stimulovat,“ popsal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast rozpočtu Pavel Vyhnánek.

Podle vedení města by největší efektivitu pro pražskou ekonomiku přinesl okamžitý impuls přímo v místě, kde lze malými projekty podpořit zachování pracovních míst a tvorbu nových míst spojených s podnikatelskou aktivitou nevázanou na cestovní ruch, ale na jiné oblasti domácí i zahraniční poptávky.

„Jsem rád, že si politické strany napříč zastupitelstvem uvědomují křehkost ohrožení pražské ekonomiky koronavirovou krizí. Za sebe mě těší, že jsme našli konsensuální text usnesení a promítli se v něm i priority, které v poslední době intenzivně prosazuji. Tedy cílenou pomoc především drobným, malým a středním podnikatelům a živnostníkům. Cílem musí být zachování provozu, ale i snaha o zachování zaměstnanosti. Pracujeme na komplexních návrzích řešení, které musejí mít dlouhodobé trvání, nikoli jen kroky jednorázové. Nelze pomoci pouze na základě dojmu, ale je třeba pracovat s daty. Proto jsem i rád za odsouhlasení komplexního a průběžného ekonomického monitorováni a analýz dopadu na pražskou ekonomiku,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy proto přijalo usnesení, které mimo jiné navrhuje využít spolupráci s městskými částmi zaměřenou na cílenou podporu drobných, malých a středních podnikatelů a dalších poskytovatelů služeb přímo v jednotlivých městských částech.

„Pražská TOP 09 systematicky podporuje vše, co může pomoci podnikatelům v Praze. Babišova vláda je hodila přes palubu a žádnou skutečnou pomoc pro ně zatím nepřipravila, spíše to vypadá, že se soukromé podnikání snaží zlikvidovat. V Praze je přitom nejvíce podnikatelů, kteří roky přispívají do městské i státní kasy. Vzniká tu čtvrtina hrubého domácího produktu. Je to povinnost naše i státu jim co nejvíce pomoci a zachránit pracovní místa, která vytvářejí,“ řekl předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

Náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek zároveň s odbornou skupinou prověří možnosti zřízení Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání a poskytování služeb v hlavním městě. Do Fondu by měly být vyčleněny ze začátku přibližně 2 miliardy korun z rezerv hlavního města.

„Přišli jsme s myšlenkou vytvoření fondu, který umožní pružně reagovat na potřeby podnikatelů tak, aby restartovali pražskou ekonomiku. Kolegové z ostatních politických klubů toto podpořili a dohodli jsme se, že budeme napříč politickým spektrem hledat všechny možnosti, jak znovu nastartovat podnikání a poskytování služeb v Praze,“ dodal pražský zastupitel a spolupředkladatel tisku Zdeněk Zajíček.

Aby však tento impuls přinesl reálný efekt pro pražskou ekonomiku, jen nutná další podpora ze strany vlády. Hlavní město proto vládu vyzvalo, aby neprodleně přijala efektivní opatření na podporu podnikání a poskytování služeb, která nebudou vylučovat podnikatele a poskytovatele služeb na území hlavního města Prahy ze systému státní podpory. Praha každý rok generuje až čtvrtinu HDP celé České republiky, proto by podle zastupitelstva měla podpora systematicky mířit i do hlavního města, nikoli pouze do zbytku republiky.

„Jsem rád, že nakonec zastupitelstvo všemi hlasy schválilo řadu opatření, která mají pomoci podnikatelům v Praze. Rychlé vytvoření fondu, na kterém se shodla koalice s opozicí, pak má ještě navíc psychologický efekt – perspektiva, naděje a plán, jak překlenout tuto zcela bezprecedentní dobu. Konec karantény totiž bude teprve začátkem nové doby, na kterou musíme být společně připraveni,“ uzavřel pražský zastupitel a poslanec Patrik Nacher.