Z peněz budou pořízeny např. nové automaticky otevírané dveře v rehabilitačním centru REHAFIT v Praze 14, vznikne nový boční bezbariérový vstup ke zpřístupnění kostela sv. Remigia v Čakovicích nebo bude instalována šikmá plocha pro bezbariérové zpřístupnění I. patra polikliniky v Praze 15 a mnohé další, třeba bezbariérové toalety.

Tři projekty, kde žádost nepřesahuje 200 000 Kč, schválila Rada hl. m. Prahy přímo. Další čtyři, které tuto částku přesahují, musí ještě projednat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 

„Bezbariérová Praha je pro nás zásadní metou, kterou chceme prosadit skrze vhodné úpravy všude tam, kde je to potřeba – na veřejných prostranstvích, ve veřejné dopravě i v magistrátní výstavbě a při rekonstrukcích městských bytů. Handicapovaní si totiž zaslouží přívětivé a funkční místo pro život bez zbytečných nástrah,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

„Při každé rekonstrukci, úpravě křižovatky nebo zastávky MHD i u nových staveb vždy myslíme na Pražany na vozíku a rodiče s kočárky. Máme 45 z celkem 61 stanic metra bezbariérových a při každé rekonstrukci stanic přibývají. Postupně jsme nainstalovali 25 nájezdových ramp v metru na základě priorit stanovených Pražskou organizací vozíčkářů a od loňska jsou na všech městských autobusových linkách pouze nízkopodlažní autobusy. Postupná obnova 500 autobusů za bezbariérové je výsledkem velkých investic v posledních letech. Je to skvělá zpráva pro všechny cestující a zejména rodiče s kočárky, vozíčkáře a seniory. Veřejná doprava a pohyb po městě má být pohodlný a dostupný pro všechny bez rozdílu,“ doplňuje náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr, který má problematiku bezbariérovosti ve své gesci. 

Město si také nechalo vypracovat analýzu pro nový plán rozvoje sportu a sportovišť. Z ní vyplynulo, že jen zhruba každé desáté zařízení je bezbariérové. Zlepšit situaci má plán rozvoje sportu. Bezbariérový je mimo jiné i přístup do Metropolitního očkovacího centra. Podobně chce město postupovat i u plánované Vltavské filharmonie a jejího okolí. Dále hlavní město podporuje zdravotně postižené například skrze nabídku pronájmu bezbariérových bytů a poskytnutí sníženého nájemného v těchto bytech zvláštního určení.