Pražští zastupitelé ve čtvrtek podpořili poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši jeden a půl milionu korun pro spolek Prevence dětem, který projekt Bezpečnostní průpravy dětí předškolního věku ve spolupráci s hlavním městem již od roku 2012 realizuje. Obdobnou částkou již město projekt podporovalo v minulých letech.

Jedná o projekt svým rozsahem a zaměřením unikátní a jsem přesvědčena, že se jedná o dobře vynaložené prostředky. Dokládají to i alarmující statistiky dětských úrazů, které každoročně končí v mnoha desítkách a stovkách případů smrtí a zmařeným mladým životem,“ vysvětluje radní Ropková.

Výchovný a vzdělávací projekt je zaměřený především na předškolní děti a jejich rodinné příslušníky. Školení má za cíl předcházet úrazům doma i venku, šikaně, negativním vlivům přírodních živlů a v neposlední řadě též informovat děti o hrozbách vyplývajících z kontaktu s nebezpečnými osobami. Součástí školení jsou i základy první pomoci. Celý program je rozdělen do tří tematických částí, jež vedou policisté, hasiči a záchranáři.

Děti se hravou a interaktivní formou seznamují s ukázkovými situacemi, ze kterých může vzejít určitá hrozba, a seznamují se s možnostmi, jak vzniku těchto hrozeb účinně předcházet. Tematické okruhy jsou přitom založeny na odborných studiích a statistických údajích pražské záchranné služby. Současně se děti během školení seznamují s příslušníky bezpečnostních a záchranářských sborů, což při pozdějším kontaktu s nimi může pomoci vzájemné komunikaci a důvěře,“ uzavírá radní Ropková.