„Našim cílem je podporovat intervence naplánované v aktuálním znění Krajského akčního plánu vzdělávání. Jedná se například o podporu seminářů, workshopů, vzdělávání pedagogů, učitelů odborného výcviku a odborných předmětů nebo pořízení technického vybavení. Odborné školy v rámci pražského vzdělávání dostávají novou roli. Stávají se centry celoživotního vzdělávání, čímž nám pomohou reagovat na očekávaný nárůst nezaměstnanosti v post-covidové ekonomice,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Finanční podporu obdrží například Střední odborné učiliště kadeřnické v Praze 8 na pořízení technického vybavení, konkrétně cvičných hlav, které byly v době distanční výuky využity žáky, kteří nemohli realizovat praxi na cvičných pracovištích.

Dvěma příspěvkovým organizacím, konkrétně Střední škole - Centru odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9 a Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy v Praze 8 poslouží finanční prostředky na zajištění členů minitýmů pro povinné a nepovinné intervence nutné pro krajské akční plánování – konkrétně implementační projekt KAP.

Dům dětí a mládeže v Praze 3 – Ulita obdrží příspěvek na podporu programu DofE. Příspěvek byl žádán na základě uzavřeného Memoranda o vzájemné spolupráci při podpoře volnočasových aktivit a pomoci získání dovedností pro budoucí život a kariéru mladých lidí mezi hlavním městem Prahou a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation.