Hlavní město vyhlásilo dotační program určený pro městské části na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova pro příští rok. Dotace zároveň podporuje systémovou spolupráci hlavního města a městských částí v oblasti sociální politiky, přičemž může zásadním způsobem pomoci lidem bez přístřeší ukončit bezdomovectví prostřednictvím pomoci s pracovním uplatněním nebo bydlením.

„V oblasti služeb a péče o lidi bez domova je spolupráce hlavního města s městskými částmi obzvláště cenná, protože městské části velmi dobře vědí, jak těmto lidem pomoct. Pokud je totiž pomoc realizována na lokální úrovni, bývá nejefektivnější. Spolupráci v této oblasti proto pokládáme za nezbytnou a zásadní,“ říká náměstkyně primátora pro sociální a zdravotní oblast Alexandra Udženija.

Městské části mohou prostředky využít na nízkoprahové služby pro osoby bez domova, tedy například na projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování a posilování kontaktů s lidmi bez přístřeší, kteří se pohybují na území městské části. Dále pak například na projekty, jejichž výsledkem je zajištění pracovního uplatnění pro osoby bez přístřeší v podobě krátkodobých brigád i dlouhodobého zaměstnávání nebo vytvoření důstojného a stabilního bydlení pro osoby bez přístřeší.

Lhůta pro podání žádosti je od pondělí 30. října do neděle 12. listopadu 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na financování programu je 15 500 000 korun.