„V souladu s pražskou očkovací strategií usilujeme o to, aby se očkovací kapacita nikdy nestala úzkým hrdlem, a abychom v Praze nedopustili situaci, kdy budeme mít vakcíny, které nebude kde aplikovat. Příprava Metropolitního očkovacího centra je součástí naplnění tohoto principu. Očkovací centrum umožňuje pružnou úpravu kapacity od dvou set do tisíce aplikací denně a případně i více v závislosti na cílové skupině očkovaných a provozním režimu,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiku.

Velkokapacitní očkovací místo v Kongresovém centru Praha bude sloužit pro širokou veřejnost a budou zde očkováni lidé v souladu se schválenou prioritizací ohrožených skupin. Podle potřeby a aktuální situace může být otevřeno až dvanáct hodin denně sedm dní v týdnu, což ještě navýší plánovanou kapacitou v rozmezí 200 až přibližně 1 000 lidí denně.

„Dle avizovaných údajů o dodávkách a kapacitách bylo zjevné, že ke konci března narazí státní očkovací místa na svůj limit. Proto vznikl plán na zřízení velkokapacitního očkovacího centra v Kongresovém centru na Vyšehradě. Od státu budeme požadovat minimálně sedm tisíc dávek vakcín Pfizer týdně a postupně se můžeme dostat až na čtrnáct tisíc dávek týdně. Tím se vyřeší i problém hromadících se vakcín ve státních očkovacích místech, kde nyní, tedy den před dalším úterním závozem, leží přes 33 tisíc dávek. To je oproti minulému pondělí více než dvakrát tolik,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Vyšší kapacita centra je plánována mimo jiné také proto, že očkovací místa v hlavním městě Praze jsou a budou i nadále využívána obyvateli jiných krajů, jelikož Centrální registrační systém umožňuje rezervaci termínu v očkovacím místě dle volby zájemce, nikoli dle spádovosti na základě trvalého obytu osoby.

Přístup do očkovacího centra bude řešen přímo z parkoviště u Kongresového centra Praha, přičemž zde budou zřízeny jak jednotlivé čekárny a koridory, aby se potkalo v ideálním případě co nejméně lidí, tak stanoviště s lékaři, kteří budou kontrolovat zdravotní stav klientů, a dále místa pro samotné očkování a archivaci jednotlivých záznamů. Předběžné náklady na následujících šest měsíců ze strany hlavního města se předpokládají na přibližně 9,3 milionu korun bez DPH.

Provoz centra zastřeší příspěvková organizace Metropolitní zdravotnický servis a následujícího provozu se účastní další organizace, jako Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Český červený kříž – oblastní spolek Praha 1, Operátor ICT, Kongresové centrum Praha a poskytovatelem ambulantních zdravotnických služeb bude Medicon. „Jsem ráda, že se nám podařilo zkoordinovat spolupráci města s celým spektrem organizací počínaje městskými firmami přes komerční až k neziskovému sektoru. Považuji širokou spolupráci za základní předpoklad úspěšného zvládnutí pandemie. Naplňujeme tím další z důležitých principů pražské očkovací strategie,“ uzavírá radní hl. m. Prahy Milena Johnová.