„Už v srpnu Praha vyjádřila podporu svobodné občanské společnosti v Bělorusku vyvěšením červenobílé vlajky a nasvícením Petřínské rozhledny. Stojím za svobodným Běloruskem a demokratickými hodnotami a odsuzuji násilí proti tamním obyvatelům. Teď se navíc ze symbolické roviny posouváme ke konkrétním krokům, které pomůžou obětem jednoho z posledních nedemokratických režimů v Evropě. Navazujeme tak na masarykovskou tradici československé pomoci lidem prchajícím z bolševického Ruska, kteří se po roce 1921 usadili v Dejvicích a Bubenči,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

Měsíční nájemné je předjednáno ve výši 180 Kč za metr čtvereční, což je vyšší než standardní cena v městských bytech. Byty byly nabídnuty k prohlídce MV ČR, které následně pro konkrétní byt doporučilo nájemce.

„Za toto volební období jsme v Praze pronajali 269 sociálních bytů, z toho např. 47 bytů rodinám z ubytoven, 19 bytů rodinám z azylových domů a 80 bytů rodinám samoživitelů, 57 bytů zvláštního určení lidem se zdravotním postižením, 151 seniorských bytů a 204 bytů zástupcům podporovaných profesí. Šest bytů, které město pronajme ohroženým Bělorusům, je tak pouze zlomek z celkového počtu pronajatých městských bytů. Obětem běloruského režimu to však zajistí návrat k důstojnému, klidnému a bezpečnému životu,” doplnil radní pro oblast bydlení Adam Zábranský. 

V rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC Česká republika od 90. let 20. století poskytuje zdravotní péči a pomoc osobám z krizových regionů z celého světa. Součástí této pomoci je často i poskytnutí ochrany před nedemokratickými režimy. Proto Česká republika přijala skupinu osob, které se staly obětí běloruského režimu, a nabídla jim zdravotní péči a ochranu, protože se nyní nemůžou bezpečně vrátit do své země.

Nájemcům bytů bude v rámci státního integračního programu poskytována mj. i přímá podpora zajištění bydlení, tedy pomoc s úhradou prvních nájmů, se základním vybavením domácnosti a podobně.