V rámci snižování emisí se snaží Dopravní podnik hl. m. Prahy o více ekologickou dopravu v hlavním městě. V tuto chvíli je přibližně 65 % dopravních výkonů, které přepraví až 75 % všech cestujících, poskytnuto pomocí metra či tramvají na elektřinu, autobusová doprava nicméně představuje více než třetinu všech výkonů (cca 1 100 autobusů) a za rok je spotřebováno těmito vozidly přes 30 milionů litrů nafty. Do budoucna se tak chce DPP zaměřit na širší využití elektrických pohonů, které jsou energeticky i emisně nejefektivnějším řešením. Do roku 2024 sníží stávající emise o 20 %.

Nová koncepce odpovídá na nutnost aktualizovat strategii obnovy vozového parku autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy na období po roce 2020 a zároveň souhrnně a komplexně sjednocuje dosavadní zkušenosti a předpokládaný rozvoj využití alternativních paliv autobusové dopravy DPP.

„Pro zlepšení životního prostředí v Praze musíme začít podnikat konkrétní kroky. Dnes jsme schválili strategii, která nás k tomuto cíli dostane. Dáváme tím jasný signál, že nezavíráme oči před znečišťovatelem ovzduší, kterým je autobusová doprava poháněná spalovacími motory. Zároveň na nic nečekáme a snažíme se ozvduší ulevit co nejdříve. Projektujeme trolejbusovou trať na letiště a vedle toho běží výběrové řízení na dvacet velkokapacitních trolejbusů s dynamickým dobíjením pro tuto linku. Testujeme hybridní autobusy, které umožní alespoň částečné snižování emisí minimálně v přechodné etapě, a to bez nutnosti časově náročné přípravy a výstavby nabíjecí nebo plnicí infrastruktury. Připravujeme také projekt vodíkového autobusu,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Klíčovým pro Prahu bude především pokrok v oblasti elektrických pohonů, které ušetří až šedesát procent konečné spotřeby energie, a technologie akumulátorů. Do roku 2030 chceme, aby v Praze jezdila čtvrtina až polovina autobusů právě na elektřinu. Nejenže zlepší životní prostředí, ale také komfort cestujících a obyvatel Prahy, protože nejsou tak hlučné jako autobusy se spalovacími motory,“ dodal Adam Scheinherr.

Obměna vozového parku autobusů do roku 2030 bude spočívat v kombinaci vozidel s alternativními pohony - především na bázi elektrického pohonu - jakožto energeticky i emisně nejefektivnější řešení, které doplní hybridní a naftové autobusy.

„Využívání alternativních pohonů ve veřejné dopravě přispěje k naplnění pražského klimatického závazku o snižování emisí CO2 o 45 procent do roku 2030. V místech, kde budou tyto autobusy nasazeny, dojde nejen k poklesu emisí, ale rovněž i hlukové zátěže. Zlepší se tak prostředí, ve kterém žijeme,“ upřesnil náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.