Symbolem iniciativy Červená středa je červené světlo, které odkazuje na utrpení těch, kteří žijí v náboženské nesvobodě a útlaku po celém světě. Hlavní město Praha proto pro připomínku pronásledovaných osob rozsvítí červeně Petřínskou rozhlednu, ta bude svítit od středy od 16:29 hodin do čtvrtečních 7:22 hodin.

„Zvykli jsme si náboženské stavby vnímat jako samozřejmou součást míst, kde žijeme, a mnohdy jsou pro nás už jen krásnou architekturou. Tyto stavby jsou ale nedílnou součástí různých náboženství a mnoho věřících za své náboženské přesvědčení zaplatilo životem, nebo jsou pro svou víru pronásledováni. Dnes se tyto chrámy a další důležité stavby ve městě halí do červené barvy na památku všech těchto lidí,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková.

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru – lidé proto v tento den zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.).  S touto aktivitou přišla poprvé britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need, v České republice ji organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR, Federací židovských obcí v ČR a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku.

„Svoboda vyznání je základní lidské právo, přesto šest z deseti věřících nehledě na náboženství zažívá nějakou formu útlaku, nebo je pro svou víru pronásledováno. Obzvlášť dnes myslíme na všechny tyto věřící po celém světě a rozsvícením Petřínské rozhledny v červené barvě jim vyjadřujeme podporu,“ dodal předseda zastupitelského klubu Praha sobě Jan Čižinský.

V minulém roce se k Červené středě připojilo na osmdesát subjektů po celé České republice. Akce se koná také na dalších místech ve světě, mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách, v Kanadě nebo ve Velké Británii.

Seznam všech nasvícených míst naleznete zde.