„Pravidelná valorizace nájemného je důležitá mimo jiné proto, že jde o jediný způsob, jak lze navyšovat nájemné u historických smluv uzavřených na desítky let. Dává smysl i kvůli velkému množství smluv uzavřených na dobu neurčitou. S rostoucí inflací se zvyšují i náklady města na udržování nemovitostí v dobrém stavu,“ vysvětluje Adam Zábranský, radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti.

Vloni se nájmy valorizovaly o 7,55 procenta, tedy pouze o polovinu roční míry inflace. Cílem bylo předejít potenciálně likvidačnímu skokovému navýšení po třech krizových letech pandemie covid-19. Usnesení se týká všech případů smluvních vztahů, které obsahují ujednání o valorizaci nájemného či pachtovného.