„Pražanů, kteří dlouhodobě nemají střechu nad hlavou, je stále velké množství a v letošním roce jich v důsledku koronavirové krize přibývá. Díky novým ubytovacím kapacitám, změně fungování sociálních služeb i novým pravidlům pro poskytování městských bytů se daří části lidem pomoci vrátit se zpět do běžného způsobu života. Pro další rozvoj systému pomoci upotřebíme nové poznatky, které analýza přináší,” říká radní pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Milena Johnová.

Letos v létě provedla firma Median výzkum zaměřený na lidi bez domova a v bytové nouzi. Výzkum odhalil, že se tento problém týká přibližně 20 000 lidí žijících na území Prahy. Z toho zhruba 3900-4900 osob nocuje venku, v provizorních přístřešcích a v noclehárnách. Lidí bez bytu, kteří pobývají v různých institucích a ubytovacích zařízeních, je přibližně 8 700. Na 7 000 osob je buď ohroženo ztrátou bydlení kvůli hrozící výpovědi, nebo mají nevyhovující bydlení. U většiny osob trvá stav bezdomovectví nejméně několik let, někdy i mnoho let. Pouze menší část z nich, přibližně 25 %, opakovaně využívá služby pražských azylových domů a nocleháren.

Analýza se soustřeďuje na zhodnocení existujících sociálních služeb pro osoby bez domova. Za oblasti službami dosud nepokryté označili výzkumníci doléčovací kapacity a zařízení, které by reagovaly na potřeby osob bez domova s omezenou soběstačností, s látkovými závislostmi a s duševním onemocněním. Potřebný je podle Analýzy rovněž rozvoj tzv. street medicine, tedy poskytování zdravotní péče v přirozeném prostředí osob. V neposlední řadě nejsou pokryty specifické potřeby cizinců z řad lidí bez domova.

„Analýzou chceme přispět ke změně pohledu na řešení bezdomovství. Rozšiřovat služby, které předchází ztrátě bydlení, a také služby, které lidem na ulici umožní reálně měnit svoji situaci a vracet se do bydlení,” vysvětluje Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha. 

Efektivitu řešení bezdomovectví především limituje omezená dostupnost bydlení a to, že u nabízené pomoc stále ještě převažují nestabilní či přechodné formy a také chybějící návaznost mezi různými institucemi a systémy. Obrovským probléme je velká zadluženost lidí bez domova.

Celý text Analýzy je dostupný ke stažení na webu Centra sociálních služeb Praha.

Praktické využití výsledků Analýzy aktuálně diskutují členové pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro koordinaci bezdomovectví v Praze. Tato skupina se za koordinace Centra sociálních služeb Praha letos setkává již popáté. Výsledkem setkání a dalšího společného plánování by měly být návrhy na zlepšení a doplnění sociálních služeb pro osoby bez domova v Praze.

Analýza, stejně jako setkání pracovní skupiny, jsou součástí projektu „Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze“ reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212 realizovaného Centrem sociálních služeb Praha. Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.