K dnešnímu dni už bylo podepsáno 56 žádostí z 83 schválených. Na dalších žádostech banka aktuálně pracuje a 14 zamítla z důvodu nesplnění programových podmínek. Propad produkce malých a středních podniků v Praze v rámci dvou měsíců krize lze odhadovat na zhruba 200 miliard korun. V dalších 12 měsících se počítá s propadem 400 až 560 miliard korun. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti PwC.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu i přes opakované sliby nepřispělo hlavnímu městu Praze na záchranný program COVID Praha. Argumentovalo tím, že finanční prostředky alokuje do programu COVID III, který bude spuštěn obratem. Ten měl být podle Ministerstva průmyslu a obchodu spuštěn na přelomu dubna a května, už teď má ale viditelné zpoždění. Přitom Magistrát všechny podmínky MPO splnil včas. Praha je ekonomickým srdcem naší země, nelze od ní dávat ruce pryč. Po vyhodnocení všech žádostí samozřejmě na rozdíl od státu zveřejníme seznam podpořených subjektů.“ uvedl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Vyhodnocování přijatých žádostí do programu COVID PRAHA dále pokračuje. ČMZRB odhaduje, že by většina žádostí měla být vyřízena do konce května. ČMZRB přijala celkem 408 žádostí o záruku. Podle analýzy struktury přijatých žádostí, kterou připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, lze říci, že o podporu žádaly hlavně společnosti s domácím vlastníkem. Pouze 8 % žádajících subjektů je pod zahraniční kontrolou. Program může pomoci udržet pracovní místo až pro 6000 zaměstnanců.

„Velmi oceňuji, že se schvalování žádostí rychle posouvá kupředu. Vládní COVID II doposud vyhodnocen není, přestože byl zahájen dříve. Drtivá většina peněz půjde do oblasti služeb, jež byly opatřeními vlády pro zvládání pandemie zasaženy nejvíce. Struktura žadatelů odpovídá odvětvové struktuře ekonomiky hlavního města. Náš program může pomoci překonat krizi společnostem, které souhrnně generovaly jen za rok 2018 tržby ve výši přes 20 miliard korun a držely aktiva za 14,4 miliardy korun,“ uvedl radní hlavního města Vít Šimral.

Podle struktury žadatelů celkem 30 % spadá do oblasti velkoobchodu a maloobchodu, která má největší podíl na celkových tržbách malých a středních podniků v Praze. Dále 18 % žadatelů je z oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Celkově 87 % žadatelů podniká ve službách, 7 % ve zpracovatelském průmyslu a 6 % ve stavebnictví.

Magistrát hlavního města do programu COVID Praha vložil 600 milionů korun z Operačního programu Praha - pól růstu ČR, které byly původně určeny v Praze na inovace. Tato částka může díky multiplikačnímu efektu zaručit úvěry v celkové sumě až 1,4 miliardy korun. Z vkladu města půjde podle odhadu zhruba 225 milionů korun jako finanční příspěvek na splátky úroků z komerčních úvěrů, aby tak byl pro podnik úvěr co nejlevnější, ideálně až bezúročný.

„Od počátku jsem k vládním programům COVID velmi kritický a vždy jsem měl velkou obavu, aby se z nich nestala podpora pouze pro vyvolené, nikoliv pro poškozené malé a střední podnikatele. Vláda by se měla konečně vzpamatovat a najít formu reálné a plošné pomoci malým a středním podnikatelům v Praze,“ uzavřel předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.